1 USD
1.83027 BGN
Петрол
Bitcoin
$64,726.2

Ето с колко скачат таксите в университетите

БГ Бизнес

Средният размер на годишната такса за обучение в държавните висши училища ще е 1050 лв.

Средно 20% е увеличението на таксите през академичната 2023/2024 г. в университетите спрямо миналата учебна година в специалностите от областите „Педагогически науки“, „Хуманитарни науки“, „Социални, стопански и правни науки“, „Природни науки“, „Технически науки“ и  „Здравеопазване“. Това предвижда проект за решение на правителството, публикуван за обществено обсъждане на сайта на МОН.

Средният размер на годишната такса за обучение в държавни висши училища за академичната 2023/2024 г. ще е 1050 лв., а за кандидатстване – 50 лв. По предложение на държавните висши училища и научните организации Министерският съвет утвърждава таксите, които ще заплащат 143 950 студенти и 4050 докторанти в редовна и задочна форма на обучение.

Средният размер на таксите за специалностите от областите ще бъдат:

 • „Педагогически науки“ - 780 лв.;
 • „Хуманитарни науки“ - 750 лв.;
 • „Социални, стопански и правни науки“ – 900 лв.
 • „Природни науки“, „Математика и информатика“ и „Технически науки“ ще заплащат средно 870 лв.;
 • „Аграрни науки и ветеринарна медицина“ - 1000 лв.,
 • „ Здравеопазване и спорт“ – 1100 лв.,
 • „ Изкуства“ – 1450 лв.
Снимка: Ладислав Цветков

Студентите в осем професионални направления и 18 защитени специалности са освободени от такси.

Професионалните направления са:

 • „Педагогика на обучението по…“,
 • „Религия и теология“,
 • „Математика“,
 • „Физически науки“,
 • „Химически науки“,
 • „Химични технологии“,
 • „Енергетика“,
 • „Материали и материалознание“.
Снимка: iStock

Годишната такса за обучение на докторантите в държавните висши училища ще е средно 1300 лв. За кандидатстване в БАН и научните организации ще се плаща средно 40 лв. при средна такса за обучение на докторанти в размер на 650 лева за учебната 2023/2024 година.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Свързани статии

Галерии