1 USD
1.79533 BGN
Петрол
83.36 $/барел
Bitcoin
$24,012.8

Може ли България да оцелее без руски петрол?

БГ Бизнес

Центърът за изследване на демокрацията е изготвил доклад по темата

През последните десет месеца тема номер едно в Европа, а и в България, е диверсификацията на доставките на газ и петрол. Резонният въпрос за страната ни е- след толкова дългогодишна зависимост, може ли България да оцелее без руски петрол? Отговорът, който дават от Центъра за изследване на демокрацията е - "Категорично, да!".

Страната може да получи доставки на суров петрол и други суровини от неруски източници за бургаската рафинерия „Нефтохим“, собственост на „Лукойл“. Страната може да получава и рафинирани продукти, ако има нужда от такива. И вероятно страната може да направи това на цена, която няма да се различава много от тази, която плаща сега за петрола и за рафинираните продукти, се казва в доклада.

За периода 2015 – 2020 г. годишното потребление на петролни продукти в България е относително стабилно и възлиза на около 4,5 млн. тона нефтен еквивалент годишно. Страната произвежда само около 25 000 тне/г суров петрол и кондензат, което се равнява на по-малко от 1% от потреблението. По-голямата част от консумирания в страната петрол в крайна сметка е внос.

България разполага с три рафинерии:

Съоръжението на ИНСА ОЙЛ (ИНСА) в село Белозем в Централна Южна България

Българската петролна рафинерия, разположена в село Долни Дъбник в Централна Северна България 

Рафинерията на „Лукойл Нефтохим Бургас“, разположена на брега на Черно море.

Рафинерията на „Лукойл Нефтохим Бургас“ е в състояние да преработва ефективно найразнообразни видове суров нефт, търгувани на международните пазари, както и други суровини, като например остатъчни продукти на рафинериите. Твърденията, че рафинерията може да преработва само руски сортове суров петрол, по-специално Urals, са неверни, категорично заявяват от Центъра за изследване на демокрацията.

Според експертите, "Лукойл" може да работи с нефт, който се добива в Черно море и Средиземно море. Подходящи сортове, еднакви със сорта Urals, са- СРС, Казахстан, Смес-Сахара- Алжир, BTC-Азербайджан, Сеутцка смес-Египет и други. 

Изводите от доклада

- Няма технически, логистични или икономически пречки за преминаване към преработка на неруски суров петрол в „Лукойл Нефтохим Бургас“, единствената рафинерия, която има някакво значение в България.

- Пазарите на нефт и рафинирани продукти в България са монополни, както по отношение на стоките, така и по отношение на услугите. Не е направен дори опит за решаване на проблема, а през годините рискът от големи сътресения само нараства. Този риск никога няма да бъде преодолян, ако не се диверсифицират доставките на суров петрол и не се прилагат стриктно правилата за отворен достъп до инфраструктурата, особено до складирането на рафинирани продукти и пристанищните услуги, за всички страни, участващи в търговията с рафинирани продукти.

- Диверсификацията на доставките на суров петрол от Русия ще бъде само началото на една дълга и трудна битка за България по пътя към нейната енергийна сигурност и независимост. Предприемането на грешна политическа стъпка на европейско ниво на разклона на пътя към тази сигурност и независимост едва ли е правилният избор.

 

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Свързани статии

Галерия

Google разкри колко вода използва за охлаждане на центровете си за данни

Coldplay
+9

Галерии