1 USD
1.81684 BGN
Петрол
Bitcoin
$67,746.4

Отнеха лиценза на клона на българската "Евроинс" в Румъния

Отнеха лиценза на клона на българската "Евроинс" в Румъния

Кой ще покрие всички обезщетения на водачите, които имат сключена Гражданска отговорност?

Съветът на Органа за финансов надзор (ASF) реши да отнеме лиценза за дейност на дъщерно дружество на българската застрахователна компания "Евроинс" в Ръмъния. "Евроинс Румъния" остана без лиценз заради признаците на неплатежоспособност на компанията, които са засекли румънските регулатори. 

От Органа за финансов надзор уточняват, че на 30 юни 2022 г. компанията няма необходимите по закон средства да покрие капиталовото изискване за платежоспособност и към 30 септември 2022 ситуацията е останала непроменена. За покриване на капиталовото изискване за неплатежоспособност ("мек под", при който е препоръчителна регулаторна намесa - бел. ред.) са били необходими средства в размер на 2,19 млрд. леи (870 млн. лв.), а за покриване на минималния необходим капитал ("твърд под", при който регулаторната намеса е задължителна) - 1,75 млрд. леи (700 млн. лв.). 

Между февруари 2020 г. и януари 2023 г. Органът за финансов надзор глоби "Евроинс" с общо над 16 млн. леи - санкции в резултат на 17 контролни действия.

Съгласно закона Застрахователният гаранционен фонд ще покрие всички обезщетения на водачите, които имат сключена Гражданска отговорност с тази компания.

Във връзка с това, Комисията по финансов надзор уведоми, че "Eвроинс Румъния" не извършва застрахователна дейност в България.

"Решението на румънския надзорен орган не засяга застрахованите лица в българските застрахователни дружества от групата на „Евроинс Иншурънс Груп“ АД. В резултат на осъществявания от КФН надзор не са констатирани проблеми с платежоспособността нито на индивидуалните дружества от групата на „Евроинс Иншурънс Груп“ АД, нито на групата като цяло", се казва в съобщение до медиите от страна на КФН.

От дружеството потвърдиха, че всички други дъщерни дружества и бизнеси на "Еврохолд" на всички останали 11 пазари, на които те оперират, включително застрахователни и енергийни, работят и ще продължат да работят както обикновено, обслужвайки своите клиенти и задължения и изпълнявайки своите бизнес планове за годината.

Бизнес Видео Подкаст

Свързани статии

Галерии