1 USD
1.79731 BGN
Петрол
Bitcoin
$69,139.2

"Лукойл" трябва да внесе 13 млн. лв. за февруари във Фонд "Сигурност на електроенергийната система"

"Лукойл" трябва да внесе 13 млн. лв. за февруари във Фонд "Сигурност на електроенергийната система"

Лицата, които произвеждат нефтопродукти от суров нефт с произход от Русия или изнесен от Русия, се задължават да правят месечни вноски за компенсиране на разходите на потребителите за транспорт

 

С влизането в сила през месец ноември 2023 г. на Закона за компенсиране на разходите на потребителите за транспорт, лицата, които произвеждат нефтопродукти от суров нефт с произход от Русия или изнесен от Русия, се задължават да правят месечни вноски за компенсиране на разходите на потребителите за транспорт.  

Размерът на месечната вноска се определя от министъра на икономиката и индустрията в срок до 15 – то число на текущия месец по формула, съобщават от икономическото министерство.

Вноската за месец февруари 2024 г., в размер на 13 250 631 лв., е определена със заповед на министъра на икономиката и индустрията. 

Данни за изчислението на вноската са взети от:

  1. Средномесечната цена за месец февруари 2024 г. на суров нефт сорт „Брент“ на база статистически данни от U.S. Energy Information Administration for Europe Brent Spot Price FOB (Dollars per Barrel), както следва: 83,480 щатски долара за барел.
  1. Средномесечна цена за месец февруари 2024 г. на суров нефт с произход от Русия или изнесен от Русия на база Решение (ОВППС) 2022/2369 на Съвета на ЕС от 3 декември 2022 година за изменение на Решение 2014/512/ОВППС относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна, както следва: 60 щатски долара за барел.
  1. Стойността на вноската в лева е изчислена при средномесечен курс на БНБ
  1. Агенция „Митници“ 

Вноската е върху нефтопродукти, произведени на територията на Република България от суров нефт с произход от Русия или изнесен от Русия за месец февруари 2024 г. за количеството литра нефтопродукти с код по КН 27 10, изведени от данъчен склад за месец февруари 2024 г., произведени от нефт с произход от Русия или изнесен от Русия, по подадени данни от Агенция „Митници“.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Свързани статии

Галерии