1 USD
1.80527 BGN
Петрол
Bitcoin
$51,209.9

Много потърпевши: Липсата на бюджет спъва социалната политика

БГ Бизнес

Пенсионерите, безработните и родителите ще са най-ощетени от решението на държавата, казва омбудсманът

"Без действащ бюджет няма възможност необходимите средства да бъдат адекватно разпределени за подобряване на живота на уязвимите групи от обществото. Това се случва в момент на непрекъснато растяща инфлация, която се отразява не само на пенсионерите, но и на всички, работещи в частния и държавния сектор", заяви омбудсманът Диана Ковачева.

По думите й във време на растящата инфлация са необходими действия за приемане на бюджети, които да позволяват на хората да покриват своите нужди и задължения към държавата. 

Уязвимите групи, сред които са и пенсионерите, ще поемат тежестта на това решение да не се приеме бюджет за следващата година.

Според омбудсмана единственият начин в подкрепа на достоен живот на българските пенсионери и без да има ощетени от едно бъдещо преизчисляване е пенсиите за трудова дейност, отпуснати до 31 декември 2020 г., да се преизчислят от 1 януари 2023 г., като индивидуалният коефициент на всяко лице се умножи по средномесечния осигурителен доход за страната за 2021 г., след което размерът на пенсията се определя при условията и по реда на чл. 70, 75 и 79 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), пише БТА. 

След увеличението на линията на бедност в България на 504 лв. от 1 януари 2023 г. огромна част от пенсионерите ще получават пенсии под тази линия, посочва Ковачева. Тя отбелязва също, че с този бюджет няма да може да се предложи вариант за адекватно на инфлацията осъвременяване на пенсиите от 1 юли следващата година, както и че няма да може да се преизчислят пенсиите, така че да не остане пенсионер с доход под прага на бедност.

Диана Ковачева посочва още, че няма да може да бъде актуализиран дневният минимален и максимален размер на обезщетението за безработица. Остават неосъвременени и размерите на паричното обезщетение за отглеждане на дете до двегодишна възраст и на дете до осемгодишна възраст от бащата, както и средномесечният доход и размерите на месечните и еднократните помощи по Закона за семейни помощи за деца.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Свързани статии

Галерии