Какво се крие зад кода на яйцето в магазина?

Какво се крие зад кода на яйцето в магазина?

Ето каква е и разликата в отглеждането

 

По рафтовете в магазините се предлага богат избор от яйца, обозначени с цифрите от 0 до 3.  Въпреки че много българи са наясно, че цифрата 3 индикира яйца от ферми с клетки, а тези маркирани с 1  идват от кокошки, отглеждани свободно, малцина са наясно с действителната разлика между отделните методи на отглеждане. И тук се появява въпросът – какво стои зад различната маркировка?

Яйца с код 0 – био отглежданe

Това е най-хуманният начин за отглеждане на кокошки. Европейският съвет ясно посочва,че кокошки, отглеждани свободно, трябва да имат постоянен достъп до зелени площи през целия ден. Пространствата на кокошките в отделенията за мътене трябва да отговарят на няколко изисквания относно качество на въздуха, температура, светлина и влажност. Също така храната, която се дава на кокошките, е по-качествена в сравнение с другите методи – не се използват антибиотици или хормони, а растенията, от които се прави фуражът, се отглеждат без химични примеси.

Най-важното нещо за животните обаче е свободата за движение – всяка кокошка трябва да разполага с поне 4 кв. м. открито пространство, а на закрито се отглеждат до 6 кокошки на кв. м., обясняват в статия от сайта Кампании и активизъм за животните в индустрията. Също така, за разлика от другите методи на отглеждане, при които в едно хале живеят десетки, дори стотици хиляди кокошки, при био отглеждането броят на кокошки в едно хале не може да надвишава 3 000.  Въпреки че постепенно био произведените яйца стават все по-достъпни, те все още са рядкост в магазините.

Яйца с код  1 – свободно отглеждане

Въпреки че кокошките, отглеждани свободно, не са толкова щастливи, колкото своите себеподобни с код 0, може да се каже, че те живеят в сравнително приемливи условия. Наличието на достъп до свободно пространство позволява на кокошките да запазят и прилагат много форми на присъщото си естествено поведение като ровенето за храна, прашните бани и препичането на слънце. Те също така имат достъп до зелени площи, където имат достатъчно пространство, но са изложени на ред други неприятни дейности като например подрязване на клюновете и удължен светлинен цикъл. Тяхната храна съдържа хормони, антибиотици и други изкуствени добавки. На този етап обаче, от тук са най-хуманно произведените яйца, широко достъпни за хората в магазините. 

Яйца с код 2 – подово отглеждане

При подовото отглеждане, кокошките имат по-малко пространство поради липса на достъп до открито пространство. За разлика от кокошките, отглеждани във ферми с клетки, те имат възможност да се движат и наличието на по-голямо пространство им предоставя условия, където могат да изпълняват много форми на присъщото им поведението – както двигателни дейности, така и такива с цел грижи за тялото. Също така, те проявяват повече изследователски поведения, отколкото кокошките във ферми с клетки. Наличието на повече стърготини по пода, обогатяващо местообитанието на кокошките, може да намали риска от кълване на перата и канибализъм.

Яйца с код 3 – ферми с клетки

Това е истински кошмар за кокошките-носачки. Понастоящем действащият закон в Европейския съюз предоставя на всяка кокошка пространство, което е малко повече от един лист А4. Малкото пространство ограничава свободното движение на птиците, които дори не могат да разперят криле. Социалното поведение, както и задоволяването на естествените им нужди при такива условия, е абсолютно невъзможно.

Кокошките обичат да търсят храна, ровейки, и да си правят прашни бани, почиствайки се. Поради тази причина осигуряването на необходимите условия, това поведение да бъде проявено, е от решаващо значение за тяхното благосъстояние. За съжаление, количеството постелки в клетките е твърде малко и бързо се износва и особено за кокошките, поставени по-ниско в йерархията, те може да не са налични. 

Стресът, причинен от невъзможността да се реализира естествено поведение, води до поведенчески разстройства, като кълване на перата на други кокошки и канибализъм. Друго характерно за тях е, че те обичат да стоят нависоко, защото там се чувстват в безопасност. В т.нар. „обогатени клетки“, използвани в Европа, кокошките имат ограничен достъп до място за кацане, но с риск от канибализъм. Пилетата, които нощуват, са изложени на риск да бъдат кълвани отзад от други кокошки. Разбира се, отглеждането в клетки не осигурява адекватни условия за кокошките и е най-малко етичният начин за получаване на яйца.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст