1 USD
1.81718 BGN
Петрол
Bitcoin
$27,137.7

Какви ще бъдат минималната заплата и инфлацията в следващите години

Дългът на страната ще продължава да расте

Минималната заплата от 2024 г. се очаква да стане 935 лева, а от 2025 г. да нарасне до 1030 лева. Това е записано в средносрочната бюджетна прогноза за периода 2023-2025 г. на Министерство на финансите.

Минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица за прогнозирания период се изменя както следва: от 1 януари 2023 г. се запазва на 710 лв.; от 1 юни 2023 г. нараства на 780 лв. и от 1 януари на съответната година за 2024 и 2025 г. е до нивото на минималната работна заплата, определена.

Инфлацията в края на 2023 г. се очаква да се понижи до 5,6%, а средногодишната да бъде 8,7%. В най-голяма степен очакваното забавяне ще се дължи на значително намаление на приносите на групите храни и енергийни стоки, като последните се очаква да имат лек спад в края на годината.

Снимка: iStock

Въз основа на допусканията през периода 2023-2025 г. се предвижда нивото на държавния дълг да достигне до 46,7 млрд. лв. в края на 2023 г., 58,4 млрд. лв. в края на 2024 г. и 69,3 млрд. лв. в края на 2025 г.

През 2023 г. се очаква забавяне на растежа на БВП до 1,8%, като то ще бъде по линия на потреблението, износа и изменението на запасите. Нарастването на частното потребление ще бъде подкрепено от растежа на реалния разполагаем доход, но ще се забави спрямо 2022 г. в синхрон с по-слабото нарастване на заетостта и на кредитите за домакинствата. 

Намалената ставка на ДДС на 9% за природния газ и централното отопление представлява действие с временен характер и приключва до края на юни 2023 г., затова нейният ефект е включен в следващата година с положителен знак, тъй като няма да действа през следващите години – съответно 46,0 млн. лв. за природен газ и 15,0 млн. лв. за централно отопление за 2024 г.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Свързани статии

Галерия

Бивш инженер на Apple откраднал тайната за самоуправляващите се автомобили

Coldplay
+5