1 USD
1.81921 BGN
Петрол
Bitcoin
$27,279.2

Дефицитът на страната намалява за първи път от две години

БГ Бизнес

Дългът ни е 23% от БВП - един от най-ниските в Европа

През 2022 г. институционален сектор „Държавно управление“ отчита бюджетен дефицит от -4,6 млрд. лева, или -2.8% от БВП, според предварителните данни на Националния статистически институт. Дефицитът в подсектор „Централно управление“ е в размер на -4,4млрд. лв., или -2.7% от БВП, сочат данни на НСИ.

Подсектор „Местно управление“ е реализирал излишък от 424 млн. лв., а подсектор „Социалноосигурителни фондове“ е реализирал дефицит от -614 млн. лева.

Дългът на Република България за 2022 г. е в размер на 37,8 млрд. лв., или 22.9% от БВП.

Спрямо 2021 г. и 2020 г.  дефицитът намалява. През 2021 г. е бил 5,4 млрд лева. Дългът е нараснал, но процентът е същият като 2021 г., заради увеличението на БВП.

През 2022 г. двадесет държави членки на ЕС докладват дефицит. Най-висок дефицит е отчетен в Италия (-8.0%), Унгария и Румъния (по -6.2%) и Малта (-5.8%).

В края на 2022 г. дългът на ЕС възлиза на 13 272 709 млн. евро, или 84.0% от БВП.

Най-нисък дълг, като процент от БВП е отчетен в Естония (18.4%), България (22.9%), Люксембург (24.6%), Дания (30.1%), Швеция (33.0%) и Латвия (38.4%). Тринадесет държави членки отчитат ниво на държавен дълг по-високо от 60% от БВП за 2022 г., като най-високо е нивото в Гърция (171.3%), Италия (144.4%), Португалия (113.9%), Испания (113.2%), Франция (111.6%) и Белгия (105.1%).

 

 

 

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Свързани статии

Галерия

Бивш инженер на Apple откраднал тайната за самоуправляващите се автомобили

Coldplay
+5