1 USD
1.81684 BGN
Петрол
Bitcoin
$67,746.4

Имаме ли право на данъчно облекчение за деца, ако сме на минимална заплата?

Имаме ли право на данъчно облекчение за деца, ако сме на минимална заплата?

Как се ползва данъчно облекчение през работодател

Данъчното облекчение за деца се ползва до размера на сумата от годишните данъчни основи и при условие че другият родител, съответно другият приемен родител няма да ползва отстъпката. 

Допустимо е когато размерът на данъчното облекчение е по-висок от сумата на годишните данъчни основи на единия родител, разликата да се ползва от другия родител, съответно от другия приемен родител, но това може да стане само чрез подаване на годишна данъчна декларация.

Например, ако и двамата родители са на минимална работна заплата и формираната годишна данъчна основа за доходите от трудови правоотношения на всеки от тях е 7000 лв., при положение че няма да ползват други данъчни облекчения, биха могли да процедират по следния начин:

  • Единият родител ползва данъчното облекчение за деца при основния си работодател до размера на формираната от работодателя годишна данъчна основа (7000 лв.). Изчисленията, свързани с ползването на облекчението, се извършват от работодателя на база представените от служителя документи.
  • Разликата от 2000 лв. до допустимия в закона размер на данъчното облекчение за две деца (9000 лв.) може да се ползва от другия родител с подаване на годишна данъчна декларация, независимо от факта, че същият има доходи само по трудови правоотношения.

Искам да ползвам данъчно облекчение през работодател, какво трябва да направя?

За да ползвате данъчно облекчение за деца и/или за деца с увреждания при работодателя по основното трудово правоотношение е необходимо в срок от 30 ноември до 31 декември да му представите необходимите документи.

Работникът/служителят еднократно може да избере да приложи авансовото ползване на съответното данъчно облекчение при работодателя си. 

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Свързани статии

Галерии