Близо 7000 лв. взимат няколко души в държавната администрация. Вижте кои

БГ Бизнес

За първи път от шест години числеността на българската администрация намалява

 

Знаете ли колко са заплатите в българската държавна администрация? Според Доклада за държавната администрация По последни данни от 2023 г. в българската администрация работят 131 496 човека

За първи път от шест години (без да включваме форсмажорната 2020 г.) числеността на българската администрация намалява. Промяната е довела до свиване на чиновниците в България с малко над 300 човека през 2023 г. 

Според доклада, най-високото ръководно ниво в българската държавна администрация минималната заплата е между 2383 и 3420 лв., а максималната е около и малко над 6000 лв.

Най-високите максимални заплати взимат служителите на позиция „Директор на дирекция“ – 6325 лв., като те включват: тези позиции в НАП, НОИ, НЗОК, РЗОК, Агенция „Митници“, Изпълнителна агенция „Одит на средствата в ЕС“, Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“, Държавен фонд „Земеделие“, териториалните поделения на НАП и РЗОК. Въпреки това минимланата заплата на тези длъжности е и една от по-ниските на тези позиции – 2108 лв.

Проверката на bTV Бизнес Новините показва, че най-високите заплати на експертно ниво започват от 933 лв., а максималните стойности стигат до 3985 лв. Те отиват при старшите експерти в Министерския съвет, Комисията за регулиране на съобщенията, Комисията за защита на конкуренцията, Комисията за защита от дискриминация, Комисията за защита на личните данни, Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори и в Съвета за електронни медии, Комисията за финансов надзор, Комисията за енергийно и водно регулиране, Агенция "Митници", НАП, "Одит на средствата от ЕС", "Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове", НОИ и НЗОК.

По данни от доклада минималните заплати на стажантите са 1000 лв., а максималните 1885 лв.

При сътрудниците заплатите започват от 933 лв. до 2203 лв. като най-високите са при старши специалист, счетоводител, Техник по чл. 17, ал. 1 от Закона за електронните съобщения.

Бизнес Видео Подкаст