1 USD
1.78598 BGN
Петрол
Bitcoin
$37,206.2

Държавата ще дава пари на хора, които подават сигнал за укрити данъци

БГ Бизнес

Предлага се освобождаване от данък върху недвижимите имоти на сгради, получили енергиен сертификат

Министерството на финансите въвежда финансов стимул за лицата, които подадат информация за длъжници към НАП, това стана ясно от предложени промени в Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

В текста е написано следното: "В проекта на Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) се предлага въвеждането на финансов стимул за лицата, които подадат информация, съдържаща конкретни факти и обстоятелства, които не са били известни на органите по приходите и водят до установяване и събиране на допълнителни задължения за данъци, задължителни осигурителни вноски и лихвите върху тях във връзка с укрити и/или недекларирани облагаеми сделки, доходи, печалби и имущества. Предлага се размерът на възнаграждението да е 10 на сто от допълнителните приходи за бюджета, събрани поради разкритията".

От министерството обявиха, че правят промени в още няколко закона.

С проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) се предлага промяна в разпоредби относно освобождаване от данък върху недвижимите имоти на сгради, получили сертификат с определен клас на енергопотребление във връзка с прилагане на разпоредби в Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ). 

С промяната се предвижда освобождаване от данък върху недвижимите имоти на сгради, получили сертификати с клас на енергопотребление "A", както и на сгради, получили сертификати, които удостоверяват, че в съществуващото състояние на сградата са постигнати техническите изисквания за "сграда с близко до нулево потребление на енергия".

В проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС), с цел отстраняване на констатирани несъответствия от страна на ЕК по отношение на акцизното законодателство, е предложено въвеждането на разпоредби, свързани с режима за извършване на дистанционни продажби на акцизни стоки, освободени за потребление на територията на страната. Направени са предложения, целящи въвеждането на митническите режими, свързани с формалностите при износ на акцизни стоки.

Предвидено е разширяване на обхвата на тютюневите изделия за целите на акцизното облагане, като се предлага въвеждане на акциз върху нагреваеми изделия със съдържание, различно от тютюн, на базата на растения, билки или плодове, независимо дали са обработени с никотин. Акцизната ставка е 331 лв. за килограм и е еквивалентна на нагреваемите тютютюневи изделия, които са аналогичен продукт. 

 

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Свързани статии

Галерии