1 USD
1.80311 BGN
Петрол
Bitcoin
$28,578.7

Близо 1,4 милиарда евро идват днес в България по плана за възстановяване и устойчивост

БГ Бизнес

Парите зависят от осъществяването на реформите за записани в плана

Безвъзмездни средства в размер на 1,37 млрд. евро идват днес в България, съобщиха от Европейската комисия.

Снимка: iStock

Страната ни е изпълнила 22 ключови етапи и цели, свързани с националния план за възстановяване и устойчивост. Те обхващат важни първи стъпки в реформите и инвестициите за декарбонизация на енергийния сектор, широкомащабното внедряване на цифрова инфраструктура, реформиране на съдебната система, укрепване на рамката за борба с прането на пари, цифровизиране на публичния сектор, подобряване на съответствието и обхвата на схемата за минимален доход. Включени са и мерки, за да се гарантира, че системата за одит и контрол за прилагането на Механизма за възстановяване и устойчивост отговаря на европейските стандарти.

Както и за всички останали държави членки на ЕС, плащанията по Механизма за възстановяване и устойчивост се основават на резултати и зависят от осъществяването на инвестициите и реформите в България, описани в нейния план за възстановяване и устойчивост.

На 31 август 2022 г. България представи на Комисията първо искане за плащане на 1,37 милиарда евро по механизма, което обхваща 22 ключови етапи и цели. На 7 ноември 2022 г. Комисията прие положителна предварителна оценка на искането на България за плащане. Положителното становище на Икономическия и финансов комитет на Съвета по това искане за плащане проправи пътя на Комисията да приеме окончателно решение относно изплащането на средствата днес.

Снимка: iStock

Като цяло планът за възстановяване и устойчивост на България ще бъде финансиран с 5,69 млрд. евро под формата на безвъзмездни средства.

Преди ден служебният вицепремиер Атанас Пеканов изрази опасения пред bTV, че 724 млн. евро за България от втория транш по плана са в риск, след като парламентът не прие нито един от двата варианта на закон, който трябва да защитава подателите на сигнали за корупция. Той е от задължителните, за да получим парите от Европа. 

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Свързани статии

Галерия

Домбровскис: Жизненоважно е България да не се разколебава по пътя към еврото

Coldplay
+6

Галерии