1 USD
1.79533 BGN
Петрол
83.36 $/барел
Bitcoin
$24,012.8

2023г.: По пътя към енергийната ефективност

БГ Бизнес

Европа ускорява процедурите за изграждане на ВЕИ

По-бързи процедури за издаване на разрешителни за инсталации за възобновяема енергия и стимули за вътрешното производство на ЕС в условията на енергийна криза. Това предлагат за следващата година ЕК и ЕП.

Сред идеите е съкращаването на максималния срок за одобряване на нови инсталации от дванадесет на девет месеца, ако са разположени в така наречените "зони за ускорено внедряване на енергия от възобновяеми източници". Те ще бъдат обособени от всяка държава членка в зависимост от това дали тя е в състояние да инсталира възобновяеми енергийни източници с по-бързи темпове, припомнят от "Активни потребители".

Снимка: iStock

Ако компетентният орган не отговори до крайния срок, разрешението или искането се счита за одобрено - следвайки така наречения принцип на „мълчаливо съгласие“. 

При определянето на правилата за зоните за ускорено внедряване на енергия от възобновяеми източници страните от ЕС трябва да избягват или, ако не е възможно, значително да намалят отрицателното въздействие върху околната среда, което може да възникне в тези зони. Обектите от „Натура 2000“, природните паркове и резервати, както и определените миграционни пътища на птиците и морските бозайници трябва да бъдат изключени, с изключение на изкуствени и застроени повърхности като покриви, паркинги или транспортна инфраструктура. Членовете на ЕП добавиха и разпоредби, които гарантират участието на обществеността, преди да се избере район за инсталиране на централа и преди да се определят зони за възобновяеми енергийни източници.

Слънчеви панели върху сгради, термопомпи

Предложението включва и задължение за страните от ЕС да гарантират, че разрешенията за инсталиране на оборудване за слънчева енергия върху сгради се издават в срок от един месец. За по-малките инсталации с мощност под 50 kW ще бъде достатъчна проста процедура за уведомление.

Инсталирането на слънчево оборудване ще бъде освободено от изискването за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, решиха евродепутатите. Процесът на издаване на разрешение за инсталиране на термопомпи не трябва да надвишава един месец.

 

Снимка: iStock
За да се осигури незабавно включване на повече енергия от възобновяеми източници в мрежата, ЕК и ЕП настояват за така наречената "неотложна процедура", така че повечето от разпоредбите да влязат в сила още през 2023 г.

 

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Свързани статии

Галерия

Google разкри колко вода използва за охлаждане на центровете си за данни

Coldplay
+9

Галерии