1 USD
1.80311 BGN
Петрол
Bitcoin
$28,578.7

Отпускат 1 млрд. лв. за безплатно саниране на жилищни сгради

БГ Бизнес

Вижте как може да кандидатствате

Всички собственици, чийто имоти се управляват в режим на етажна собственост вече могат да подготвят документи, за да кандидатстват по първия етап за обновяване на жилищния сграден фонд.

Подаването на документите ще става чрез общинските администрации. МРРБ публикува и официалните насоки. Общият размер на средствата за саниране на жилищни сгради е на 1 млрд. 129 млн. лв. с ДДС.

Снимка: bTV
Кой може да кандидатства?

Допустими са всички многофамилни жилищни сгради, които са проектирани преди 26 април 1999. Одобрените сгради ще получат до 100 % безвъзмездна финансова помощ. Основната цел на програмата е подобряване енергийните характеристики на жилищните сгради, достигане на клас на енергопотребление „В“ на многофамилните жилищни сгради, намаление на енергийното потребление на страната,  редуциране на емисиите на парникови газове; постигане на 30% спестяване на  енергия за всеки обект от жилищния сграден фонд.

По данни на регионалното министерство, към настоящия момент едва 7% от площта на обитаваните жилищни сгради (построените след 2010 г. и обновените) е в съответствие със съвременните изисквания за енергийна ефективност. Според извършения преглед на необновените жилищни сгради по енергийни характеристики и потребление на енергия, 90% от необновените сгради се характеризират с най-лоши енергийни характеристики – с класове на енергопотребление E, F и G.

Крайният срок за кандидатстване е 31.05.2023 г.

Снимка: bTV

След приключването на този първи етап, ще стартира прием на проекти по втори етап от реализирането на подмярка „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“. Във втория етап безвъзмездната финансова помощ ще бъде 80% от допустимите разходи. Тя ще стартира след края на тази процедура и кандидатстването по нея ще приключи на 31.12.2023 г.

 

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Свързани статии

Галерия

Домбровскис: Жизненоважно е България да не се разколебава по пътя към еврото

Coldplay
+6

Галерии