1 USD
1.83027 BGN
Петрол
Bitcoin
$64,726.2

Ето как домакинствата могат да получат 15хил. лв. за солари на покрива

БГ Бизнес

Публикуваха проект на правилата за кандидатстване

Министерството на енергетиката обяви за обществено обсъждане процедура, с която българските домакинства могат да се възползват от финансиране за изграждане на фотоволтаични системи. В проекта са описани документите необходими за кандидатстване, както и критериите.

Сред тях са: документ доказващ българско или европейско гражданство, или статут на постоянно пребиваващ в България, документ за собственост или декларация от собственика на жилището, решение на етажната собственост и др. Очакваната дата за стартиране на процедурата е 1 февруари 2023г.

 Кой може да кнадидатства?

Снимка: БГНЕС

Допустими кандидати са всички физически лица, обитаващи собствено еднофамилно жилище или собствено жилище в многофамилна сграда. Жилището, с което се кандидатства, трябва да е основно за кандидата и да се заменя неефективен източник на топлинна енергия (печка, котел, камина и др.) на твърдо гориво (дърва, въглища и др.). Кандидатите не трябва да имат задължения за осигуровки и данъци. Осъждани лица също нямат право да кандидатстват.

Целта на процедурата е да се насърчи използването на възобновяема енергия в крайното потребление на домакинствата чрез достъп до финансиране за купуване на най-доброто оборудване за слънчеви инсталации за битово горещо водоснабдяване и фотоволтаични системи.

Максималният размер на безвъзмездното финансиране за проектно предложение по Компонент 1  е до 100% от стойността на инсталацията, но не повече от 1 960.83 лв., и до 70%  от стойността на системата, но не повече от 15 000 лева по Компонент 2.

Процедурата се състои от два компонента - Компонент 1 за закупуване на слънчеви инсталации за битово горещо водоснабдяване и Компонент 2 за закупуване на фотоволтаични системи до 10 kWp, включително системи за съхранение на електрическа енергия.

Общият размер на безвъзмездното финансиране по настоящата процедура е 59 840 000 лева -   49 870 000 лева от Европейския съюз, и 9 970 000 лева национално финансиране.

По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на предложенията чрез Информационната система за Механизма за възстановяване и устойчивост (ИСУН 2020, раздел „Национален план за възстановяване и устойчивост“).

Снимка: btvnovinite.bg

Подробностите за кандидатстване могат да се видят подробно на Информационната система за Механизма за възстановяване и устойчивост (ИСУН 2020, раздел „Национален план за възстановяване и устойчивост“).

 

 

 

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Свързани статии

Галерии