1 USD
1.83027 BGN
Петрол
Bitcoin
$64,726.2

Това са 5-те най-високоплатени професии в ЕС

Това са 5-те най-високоплатени професии в ЕС

С нарастването на търсенето на специализирани умения някои длъжности в Европа се превръщат в най-доходоносните

Европейските страни са популярни дестинации за работниците в международен план - някои от тях се интересуват от условията на труд, а други искат да се преместят в ЕС заради по-високи заплати

С развитието на индустриите и нарастването на търсенето на специализирани умения някои длъжности в Европа се превръщат в най-доходоносните.

Сайтът SchengenVisaInfo.com състави списък на високоплатените длъжности в Европа.

  • Data Scientist

Тази професия е много търсена в цяла Европа, тъй като експертните им познания са необходими за вземане на информирани решения, оптимизиране на операциите и прогнозиране на бъдещи тенденции - от съществено значение за света, в който живеем, основан на данни. Работата им се състои от статистически, математически и изчислителни методи, които те използват за решаване на сложни проблеми, свързани с бизнеса. 

По данни на NorthWest Executive Education специалистите в областта на данните в Германия получават около 61 854 евро годишно, докато в Швейцария тези работници получават 9 443 евро месечно - 113 318 евро годишно.

  • Финансов директор

Като отговорни за финансовото състояние на организацията, финансовите директори водят компанията към рентабилност и устойчивост. Заплащането на тази длъжност е около 144 366 евро годишно в Германия и 75 002 евро във Франция, докато финансовите директори в Обединеното кралство получават около 110 061 евро годишно.

  • Мениджър бизнес развитие

Холандия е страната, която плаща най-много на тези специалисти в Европа - около 100 504 евро годишно, следвана от Обединеното кралство (119 154 евро) и Германия (101 182 евро).

Мениджърите по бизнес развитие отговарят за идентифицирането на възможности за развитие на бизнеса, за изграждането и поддържането на взаимоотношения с потенциални клиенти и за ръководенето на разширяването на компанията. Това е силно конкурентен и предизвикателен бизнес, но много удовлетворяваща кариера.

  • Продуктов мениджър

Тези специалисти контролират разработването, производството и маркетинга на продуктите на дадена компания, като гарантират, че те отговарят на нуждите на пазара. На тази длъжност се отговаря и за създаването на подходящи и конкурентни продукти. 

Продуктовият мениджър в Германия получава около 5 950 евро месечно (71 404 евро годишно), докато в Обединеното кралство, което е страната с най-високо заплащане за тази длъжност, продуктовите мениджъри получават около 152 127 евро годишно - еквивалент на 12 677 евро всеки месец. Във Франция продуктовият мениджър може да печели средно около 8 844 евро всеки месец.

  • Ръководител на проект

Средните годишни заплати на мениджърите на проекти са около 127 362 евро в Обединеното кралство, 113 211 евро в Германия и 109 673 евро във Франция.

Като се има предвид едновременното изпълнение на различни сложни проекти от предприятията, ефективното управление на проекти играе ключова роля за осигуряване на навременно изпълнение и използване на ресурсите. Ръководителите на проекти имат основна роля за гарантиране на завършването на проектите в определените срокове, спазването на обхвата и бюджета. Техните отговорности включват координация на екипа, разпределение на ресурсите и постигане на целите на проекта.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Свързани статии

Галерии