1 USD
1.83027 BGN
Петрол
Bitcoin
$64,726.2

Две години война: Загубите на украинското земеделие надхвърлиха 80 млрд. долара

Две години война: Загубите на украинското земеделие надхвърлиха 80 млрд. долара

Най-голямата категория загуби е повредената и унищожена селскостопанска техника, която възлиза на 5,8 млрд. долара

Според последните изчисления на Центъра за изследване на храните и земеползването към Киевското училище по икономика (KSE Agrocenter), извършени съвместно със Световната банка, украинският селскостопански сектор е претърпял преки загуби и щети за над 80 млрд. долара в резултат на пълномащабната инвазия. 

По-специално, общата стойност на унищожените активи е 10,3 млрд. долара, което е с 18% повече от оценката през април 2023 г. Най-голямата категория загуби е повредената и унищожена селскостопанска техника, която възлиза на 5,8 млрд. долара, или 56,7% от всички загуби. 

Общо около 181 хил. единици селскостопански машини и оборудване са частично или напълно повредени в резултат на нашествието.

Експертите оценяват щетите, причинени от кражбата или унищожаването на вече произведено зърно и маслодайни семена, на 1,97 млрд. долара, загубите вследствие на повреди в съоръженията за съхранение на зърно - на 1,8 млрд. долара, щетите в трайните насаждения - на 398 млн. долара, в животновъдството - на 254 млн. долара, а в аквакултурите и риболова - на 35 млн. долара. 

В същото време загубите, които включват пропуснатите доходи на селскостопанските производители и увеличените производствени разходи, са се увеличили повече от два пъти в сравнение с предишния преглед и възлизат на 69,8 млрд. долара.

Общите загуби, дължащи се на по-ниско производство на растителни култури, възлизат на 35,1 млрд. долара, допълнителните загуби, дължащи се на по-ниско производство на животински продукти, възлизат на 5,6 млрд. долара, загубите, причинени от по-ниските цени на вътрешния пазар, се оценяват на 24,1 млрд. долара, а загубите, дължащи се на по-високи производствени разходи, възлизат на 4,4 млрд. долара. 

Като се има предвид мащабът на щетите и загубите, понесени от селскостопанските производители в Украйна, общите нужди от възстановяване и реконструкция през следващите десет години възлизат на 56 милиарда долара. Приоритетните нужди за 2024 г. се оценяват на 435 млн. долара, по-голямата част от които вече са покрити от донорско финансиране. 

В доклада са представени подробностите от Бързата оценка на щетите и нуждите (БНОП), която беше извършена за селскостопанския сектор на Украйна като част от третия доклад за БНОП, изготвен от правителството на Украйна, Световната банка, Организацията на обединените нации и Европейския съюз.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Свързани статии

Галерии