1 USD
1.79731 BGN
Петрол
Bitcoin
$69,139.2

Академия за дигитални умения помага на учителите да внедряват изкуствения интелект в учебния процес

Корпоративни истории

Инициативата включва онлайн обучения, уебинари и курсове за подобряване на дигиталната компетентност на преподавателите

Първата по рода си академия за учители с фокус върху развитието на дигиталните умения в ерата на изкуствения интелект организират Yettel и образователният сайт Prepodavame.bg, създаден от Фондация „Заедно в час“. Съвместният проект цели да подпомогне дигиталната компетентност на преподавателите и директорите, като им даде практически насоки за използването на новите технологии и внедряването им в учебния процес. Академията включва обучения с реални примери от класната стая, асинхронни курсове с приложими материали за учебните часове, уебинари с представяне на първите стъпки в темата и библиотека с готови уроци, събрани по време на инициативата.

“С обученията в академията се стремим да подпомогнем учителите да се адаптират по-бързо към новата дигитална ера и да усвоят нови знания, свързани със съвременните технологии и изкуствения интелект. Фокус в материалите са практическите насоки и използването на различни инструменти, които улесняват прилагането на наученото и дават нов поглед върху методите за провеждане на уроците“, коментира Мила Иванова, ст. сътрудник „Управление на съдържание“ на образователната платформа.

Партньорството между двете организации е част от програмата „Безопасен интернет и развитие на дигиталните умения“. С нея компанията си поставя за цел да подпомогне 10 хил. души да разширят своите цифрови познания. Академията за учители надгражда инициативата за развитие на дигитални умения на българските ученици в гимназиален етап, която се проведе през 2023 г. под формата на проектно предизвикателство.

"Учителите имат ключова роля, но и отговорност в подготовката на  децата за онлайн средата. Затова, заедно с родителите, те са важен фокус в програмите ни за повишаване на дигиталната грамотност. Нашата цел е да ги подпомогнем в усвояването на тенденциите и предизвикателствата в света на технологиите, за да могат да използват иновациите като възможност в учебния процес, а не препятствие“, посочва Маргита Колчева, мениджър „Устойчиво развитие“ в телекома.  

Първите онлайн обучения на тема „Въведение в изкуствения интелект“ се провеждат през април и са предназначени за учители в гимназиален и прогимназиален етап, които желаят да обогатят своите знания и да подготвят учениците си за активно и отговорно участие в технологично развитото общество. Лекциите са разработени така, че да отговорят на нарастващата нужда учителите не само да разбират основите и приложенията на изкуствения интелект, но и да умеят да интегрират тези знания в учебния процес, подготвяйки учениците си за бъдещето. Те разглеждат също и различни предизвикателства, с които могат да се сблъскат преподавателите при включването на нови технологии в образователния процес. 

След края на всяко обучение участващите имат за задача да подготвят свой урок, с който да развиват дигиталните умения на учениците. А в края на годината най-добрите уроци ще бъдат публикувани в общодостъпна библиотека с ресурси и ще могат да се ползват от всички учители в страната.

Следващият етап от академията представлява асинхронни видео курсове за изграждане на дигитална култура и създаване на ангажиращо съдържание чрез дигитални инструменти. Те обхващат теми, свързани с поведението в онлайн пространството, повишаване на уменията за безопасност в интернет, както и използването на различни онлайн платформи и софтуерни инструменти за създаване на въздействащо аудио-визуално съдържание с образователна цел. По време на практическите уебинари учителите ще се запознават с първите стъпки към изграждането на здравословни дигитални навици и методите за активно учене чрез дигитални инструменти.

Обученията в дигиталната академия са напълно безплатни за всички преподаватели. Желаещите да се включат могат да се регистрират през уебсайта на организацията.

За Yettel:

Yettel България, част от PPF Group, е телекомуникационна компания, предоставяща свързаност на над 3 милиона потребители с хора, устройства и бизнеси. Компанията има има над 1900 служители, разполага с над 180 магазина за продажба на дребно, а мобилната й мрежа покрива над 99% от населението на България.

Като телекомуникационна компания, Yettel вярва, че когато хората са свързани, бизнесът и потребителите могат заедно да изградят по-сигурно и по-чисто бъдеще. Затова, в синхрон с ценностите на компанията, през 2022 година Yettel обяви своята дългосрочна Стратегия за устойчиво развитие. С нея телекомът си поставя ясни и измерими цели в четири ключови области – околна среда, хора, технологии за устойчиво бъдеще и управление, основано на почтеност и прозрачност. За отчитането на годишните резултати Yettel следва световно признати стандарти за докладване на Global Reporting Initiative (GRI) (версия 2021).

Пълна информация за Стратегията за устойчиво развитие на Yettel, както и годишните доклади е налична на https://www.yettel.bg/bg/sustainability-at-yettel

За Prepodavame.bg:

  1. bg е най-големият сайт с ресурси за учители, директори и образователни експерти в България. „Заедно в час“ ги създава през 2019 г. като отговор на нуждата на образователната общност да съществува онлайн пространство, което събира на едно място полезна и практична информация за педагогическите специалисти. Над 250 училища вече имат достъп до готови ресурси и професионална квалификация за целия си екип, а над 30 хил. учители и директори използват Prepodavame.bg всяка седмица.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Свързани статии

Галерии