Това са националните символи, които избраха държавите за своето евро (ВИДЕО)

Това са националните символи, които избраха държавите за своето евро (ВИДЕО)

Представяме ви първите 7 държави и техните монети (ЧАСТ1)

Серията евромонети се състои от осем различни купюри: 1, 2, 5, 10, 20 и 50 цента, 1 евро и 2 евро. Евромонетите имат обща страна и национална страна. На националната страна е посочена емитиращата държава. Дизайнът на общите страни на монетите е дело на Люк Люикс от Белгийския кралски монетен двор.

На тях са представени изображения на Европейския съюз или на Европа, които символизират единството на ЕС. На монетите от 1, 2 и 5 цента е представено земното кълбо с Европа, Африка и Азия. Всички евромонети могат да бъдат използвани навсякъде в еврозоната.

Общите страни на осемте евромонети имат различен дизайн:

• на монетите от 2 евро, 1 евро, 50, 20 и 10 цента са изобразени границите на Европейския съюз преди разширяването от 1 май 2004 г. или географска карта на Европа (от 1 януари 2007 г.). Новото изображение присъства в монетите от Италия (включително Сан Марино и Ватикана), Австрия и Португалия само ако върху тях е отбелязано „2008“ или по-късна година;

• на монетите от 5, 2 и 1 цента е представено земното кълбо с Европа, Африка и Азия.

Какво представляват националните страни?

Андора 

На 30 юни 2011 г. Андора подписа парично споразумение с Европейския съюз. В резултат на това тя може да използва еврото като своя официална парична единица и да емитира собствени евромонети. Върху всички монети са изобразени 12-те звезди на европейското знаме.

На монетата от 2 евро е изобразен гербът на Андора и мотото „virtus unita fortior“ (обединена, добродетелта е по-силна). Надпис на монетата от 2 евро е "2", повтарящи се шест пъти.

Ватикан

В обращение са пет серии монети, емитирани от Ватикана. Всички те са валидни.

Първата серия, на която е изобразен папа Йоан Павел ІІ, е емитирана от 2002 г. до 2005 г.

Втората серия, емитирана от юни 2005 г. до март 2006 г., представя герба на кардинал-камерлинга (временния държавен глава на Ватикана) над емблемата на Апостолическата камара в центъра на монетата. В горната част на монетата в полукръг са разположени надписът „SEDE VACANTE“ и годината на емисия, изписана с римски цифри „MMV“. Името на дизайнера „D. LONGO“ е в долната част вляво от централното изображение, а вдясно от него са разположени инициалите на гравьора – „MAC inc“ (на монетите от 1 и 20 цента), „LDS inc“ (на монетите от 2 и 50 цента), „ELF inc“ (на монетите от 5 цента и 1 евро) и „MCC inc“ (на монетите от 10 цента и 2 евро).

На третата серия, емитирана от април 2006 г. до декември 2013 г., е изобразен папа Бенедикт XVI. Вляво са инициалите на дизайнера „DL“.

На четвъртата серия, емитирана за първи път през януари 2014 г., е представено изображението на папа Франциск. Петата серия, емитирана през март 2017 г., представя герба на суверена на държавата град Ватикан – папа Франциск.

Върху монетите от всички серии са изобразени 12-те звезди на европейското знаме, надписът „CITTÀ DEL VATICANO“, годината на емитиране и знакът на монетния двор „R“. Надпис на монетата от 2 евро "2", повтарящи се шест пъти и редуващи се изправени и обърнати.

Ирландия

Правителството на Ирландия избра единен национален дизайн за всички купюри ирландски евромонети. На тях е изобразена келтската арфа – традиционен символ на Ирландия, допълнена от годината на емисия и надписа „Éire“ („Ирландия“ на ирландски език). Дизайнът на арфата е дело на Джарлат Хейз. Надпис по гурта на монетата от 2 евро "2", повтарящи се шест пъти и редуващи се изправени и обърнати.

Латвия

На монетата от 2 евро е изобразено латвийско момиче в народна носия. Изображението е използвано първоначално върху сребърната монета от 5 лата през 1929 г. По гурта на монетата е надписът DIEVS * SVĒTĪ * LATVIJU (БОГ ДА БЛАГОСЛОВИ ЛАТВИЯ). Дизайнът е дело на Гунтарс Сиетинш.

Литва

На евромонетите на Литва са изобразени гербът на Република Литва (Витис), емитиращата държава „LIETUVA“ и годината на емитиране „2015“. Върху монетите са изобразени и 12-те звезди на европейското знаме. Автор на проекта е скулпторът Антанас Жукаускас. Надпис по гурта на монетата от 2 евро: LAISVĖ * VIENYBĖ * GEROVĖ * (Свобода * Единство * Благоденствие *).

Малта

На монетите от 1 евро и 2 евро е изобразена емблемата на Суверенния орден на Малта. По време на управлението на Ордена в Малта (1530–1798 г.) осмовърхият кръст започва да се свързва с острова, а в днешно време често се нарича „малтийски кръст“.

Монако 

В обращение са две серии монети.

На монетите 2 евро от първата серия е изобразен Негова Светлост принц Рение III. Портретите на Негова Светлост принц Рение III и Негова Светлост престолонаследника на Монако принц Албер са представени на монетата от 1 евро. Печатът на принца е изобразен на монетите от 10, 20 и 50 цента. Гербът на принцовете на Монако е представен на монетите от 1, 2 и 5 цента.

Ликът на Негова Светлост принц Албер II присъства на монетите от 1 € и 2 € от втората серия. Монограмът на Негова Светлост принц Албер е изобразен на монетите от 10, 20 и 50 цента. Основното изображение на монетите от 1, 2 и 5 цента е гербът на принцовете на Монако.

Надпис по гурта на монетата от 2 евро "2", повтарящи се шест пъти и редуващи се изправени и обърнати.

 

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст