1 USD
1.79731 BGN
Петрол
Bitcoin
$69,139.2

БНБ: Със 17,5% нарастват кредитите на домакинствата в края на март

Финанси

Към края на март в общата сума на кредитите преобладават тези с размер над 100 000 до 250 000 лв.

 

Със 17,5 на сто нараства размерът на кредитите, а с 11,5 на сто на депозитите на домакинствата в края на март на годишна база, съобщават от БНБ, цитирани от БТА. 

Кредити на домакинства

В края на март броят на кредитите на домакинствата и НТООД намалява на годишна база с 0,1%, като достига 2,831 млн. броя. Размерът им нараства на годишна база със 17,5%, като достига 40,071 млрд. лева, показват данните. В сравнение с края на декември 2023 г. броят на тези кредити се увеличава с 0,6%, а размерът им – с 4,4%. Към края на март в общата сума на кредитите преобладават тези с размер над 100 000 до 250 000 лв. с дял от 27,1%.

Кредити на нефинансовите предприятия

Кредитите на нефинансовите предприятия в края на първото тримесечие на 2024 г. са 154 000 броя, като нарастват на годишна база с 1%. Размерът им е 45,610 млрд. лева, като се отчита нарастване с 8,4% на годишна база. Спрямо края на предходното тримесечие броят на кредитите на сектора нараства с 2,8%, а размерът им с 2%.

Трите отрасъла с най-големи дялове в общата сума на кредитите за сектора са: търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети (28,7%), преработваща промишленост (20,6%) и операции с недвижими имоти (10,5%). Към края на март в общата сума на кредитите преобладават тези с размер над 1 млн. лв. с дял от 75,2%.

Кредитите на финансовите предприятия

Кредитите на финансовите предприятия в края на първото тримесечие на годината са 1022 броя, като нарастват на годишна база с 5,1%. Размерът на тези кредити е 7,708 млрд. лева, като се отчита нарастване с 19,9% на годишна база. Спрямо края на предходното тримесечие броят на кредитите на сектора нараства с 0,9 процента, а размерът им – с 1,8%. Към края на март в общата сума на кредитите преобладават тези с размер над 1 млн. лв. с дял от 99%.

За този период броят на депозитите за трите сектора нараства на годишна база с 1,2%, а общият им размер – с 8,3%.

Депозити

Депозитите на нефинансовите предприятия в края на март са 625 000 броя, като се отчита ръст от 2% спрямо края на същия месец на 2023 г. В края на първото тримесечие на тази година размерът им е 43,326 млрд. лева, като на годишна база той нараства с 5%. Спрямо края на декември 2023 г. броят им се повишава с 0,1 процента, а размерът им намалява с 1,1%. Трите отрасъла с най-големи дялове в общата сума на депозитите за сектора са търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети (24,4%), преработваща промишленост (14,5 процента) и производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива (10,8 процента). Към края на март в общата сума на депозитите преобладават тези с размер над 1 млн. лв. с дял от 59%.

Депозитите на финансовите предприятия в края на март са 7,542 хил. броя, като се отчита ръст от 4,4% спрямо края на същия месец на 2023 г. В края на първото тримесечие на 2024 г. размерът им е 3,868 млрд. лева, като на годишна база той спада с 12,3%. Спрямо края на декември миналата година броят им се повишава с 0,4 процента, а размерът им – с 3,8%. Към края на март в общата сума на депозитите преобладават тези с размер над 1 млн. лв. с дял от 88,1%.

В края на първото тримесечие на 2024 г. броят на депозитите на домакинствата и НТООД е 8,906 млн., като нараства на годишна база с 1,1%. Размерът им в края на март нараства на годишна база с 11,5 процента и достига 81,560 млрд. лева. В края на март спрямо края на предходното тримесечие броят на тези депозити намалява с 0,1 процента, а размерът им се повишава с 2%. Към края на март в общата сума на депозитите преобладават тези с размер над 50 000 до 100 000 лв. с дял от 18,6%.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Свързани статии

Галерии