1 USD
1.81718 BGN
Петрол
Bitcoin
$27,137.7

Нов механизъм за отпускане на социални помощи от 1 юни 2023 г.

Финанси

По този начин ще се увеличи и размерът на социалните помощи, и техният обхват

 

От 1 юни 2023 година социалните помощи ще се отпускат по нов механизъм, който ще зависи от линията на бедност, която е 504 лева, а не от така наречения гарантиран минимален доход от 75 лева, както беше досега.

Правото на помощ ще се определя по специална формула въз основа на доходите на нуждаещите се като процент от линията на бедността. Промените ще бъдат обсъдени на заседание на Комисията по доходи и жизнено равнище към Националния съвет за тристранно сътрудничество, казва БНР.

Предвижда се право на месечна помощ да имат лица или семейства, чийто доход за предходния месец е по-нисък от определен диференциран минимален доход.

Този доход се определя от основата за подпомагане, чийто месечен размер е 30% от линията на бедност за съответната година, коригирана със съответния процент за групата, към която принадлежи лицето. Така, например, ако за човек, живеещ сам този размер ще бъде 165% от линията на бедност, за бременни жени ще бъде 45 дни преди раждане и за родител, отглеждащ дете до 3-годишна възраст – 120%.

Размерът на месечната помощ се определя като разлика между диференцирания минимален доход и доходите на лицата или семействата през предходния месец.

По този начин ще се увеличи и размерът на социалните помощи, и техният обхват.

Предвиждат се и други промени. Така, например, времето за полагане на общественополезен труд, е намалено от 14 дни по 4 часа дневно на 40 часа месечно. Сроковете при повторен отказ за полагане на общественополезен труд се намаляват, независимо кога е направен отказът, като от "през последните 5 години", както е сега, става "през последните 3 години", а месечната помощ на хората се прекратява вместо за срок "две години" за срок от "шест месеца".

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Свързани статии

Галерия

Бивш инженер на Apple откраднал тайната за самоуправляващите се автомобили

Coldplay
+5