1 USD
1.84617 BGN
Петрол
Bitcoin
$27,149.8

Излишъкът в бюджета нарасна до 1,5 млрд. лв. през юли

Финанси

456 млн. лв. идват от преразпределянето на фонда за сигурност на електроенергийната система, които се използват за подкрепа на бизнеса заради високите сметки за ток

Към края на юли се очаква бюджетният излишък да бъде 1 560 млн. лв. (1,1 % от прогнозния БВП). Това показват предварителни данни и оценки се очаква бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП)

Редовните данни за юни показват, че излишъкът в хазната е 1,180 млрд. лв.

Така на месечна база за юли се очаква превишение на приходите над разходите в размер на 380 млн. лв., като основен принос за неговото формиране имат по-високите постъпления по сметките за средства от ЕС, както и добрите параметри по изпълнението на данъчните приходи, посочват от Министерството на финансите.

Положително влияние върху ръста на приходите оказа и постъпилата през месец юли целева вноска във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ от „Български енергиен холдинг“ ЕАД в размер на 456,0 млн. лв., изчислена за периода януари-май 2022 г., за покриване на разходи по чл. 36б, ал. 1, т. 4 от Закона за енергетиката. Тези средства са предвидени да подпомогнат бизнеса в сметките му за електричество.

 

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Свързани статии

Галерия

Колко ще струва възстановяването на най-големия самолет в света, унищожен от Русия?

Coldplay
+5

Галерии