1 USD
1.83027 BGN
Петрол
Bitcoin
$64,726.2

Колко електронни отпадъци събират държавите от ЕС?

ESG

От тях се рециклират по-малко от 40%

Количеството електрическо и електронно оборудване, произведено в ЕС, се е увеличило, по данни на Европейския парламент. 

Снимка: Европейски парламент

От 7,6 млн. тона отпадъци през 2012 г. количеството нараства на 13,5 млн. тона през 2021 г. Отпадъците от такова оборудване също стават все повече, а от тях се рециклират по-малко от 40%. ЕС работи за намаляване на отпадъците от електрическо и електронно оборудване в прехода си към по-голяма кръгова икономика. 

Електронните устройства и електрическото оборудване определят съвременния живот — от перални машини и прахосмукачки до смартфони и компютри, като е трудно да си представим живота без тях. Но отпадъците, които генерират, е превръщат в пречка пред усилията на ЕС за намаляване на екологичния му отпечатък. 

Какво са електрически и електронни отпадъци?

Електронните и електрическите отпадъци, или отпадъците от електрическо и електронно оборудване, обхващат различни продукти, които се изхвърлят след употреба.

Те включват:

  • Големи домакински уреди, например перални машини и електрически печки;
  • Информационни и и телекомуникационни уреди (лаптопи, принтери), потребителски уреди (видеокамери, луминесцентни лампи) и фотоволтаични панели;
  • Малки домакински уреди (прахосмукачки, тостери);
  • Всички останали категории, като например електрически инструменти и медицински изделия.

Изхвърленото електронно и електрическо оборудване съдържа потенциално вредни материали, които замърсяват околната среда и увеличават рисковете за хората, участващи в рециклирането на отпадъци от електрическо и електронно оборудване. 

За да противодейства на този проблем, ЕС прие законодателство за предотвратяване на употребата на някои химикали, например олово.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Свързани статии

Галерии