1 USD
1.88332 BGN
Петрол
109.259 $/барел
Bitcoin
$30,332.9
Последвайте ни
1 USD
1.88332 BGN
Петрол
109.259 $/барел
Bitcoin
$30,332.9

„Фич” повиши перспективата на кредитния рейтинг на България

БГ Бизнес

По-добрата оценка показва, че развитието на външния сектор на България значително се е подобрило

Международната рейтингова агенция „Фич” (Fitch Ratings) повиши перспективата на кредитния рейтинг на България до положителна от стабилна, съобщи финансовото ведомство.

Агенцията потвърди дългосрочния кредитен рейтинг на България ‘BBB-' в чуждестранна и местна валута, тавана за рейтинг на страната ‘ВВВ+', както и краткосрочния кредитен рейтинг в чуждестранна и местна валута ‘F3'.

Подобряването на перспективата до положителна, отразява оценката на „Фич”, че показателите за развитието на външния сектор на България значително се подобриха. Продължителният период на постоянен спад на съотношението на външния дълг към БВП и положителните тенденции по текущата сметка, доведоха до по-добро представяне на външните финанси на България в сравнение със страните от групата с рейтинг "ВВВ".

Спрямо другите страни със сходен рейтинг, показателите за публичните финанси на страната повлияват положително за повишаването на оценката на рейтинга. От Агенцията очакват бюджетен дефицит за 2017 г. от 0,6 % от БВП, който е доста по-нисък от групата с рейтинг "ВВВ". Държавният дълг към БВП ще продължи да намалява под този на страните с рейтинг "ВВВ".

Растежът на БВП се засилва и агенцията прогнозира икономиката на България да нарасне с 3,0% през 2017-2018 г., което съответства на средния темп на растеж за държавите с рейтинг "ВВВ".

„Фич” посочват факторите, които индивидуално или колективно биха предизвикали повишаване на оценката за рейтинга. Това са засилване на потенциала за растеж на БВП и постепенно сближаване с равнищата на доходите спрямо държавите от групата със сходен рейтинг, по-висок икономически растеж без появата на външни дисбаланси, и бюджетна стабилност, която подкрепя устойчивостта на публичния дълг.

Бъдещи развития, които индивидуално или колективно биха довели до преразглеждане на перспективата до стабилна от страна на Агенцията, са по-високи бюджетни дефицити водещи до бързо влошаване на траекторията на публичния дълг, както и материализиране на условни задължения, например подкрепа на държавни предприятия с публични средства.                                                              

Последни публикации

Свързани статии

Галерия

Дом – далеч от дома: Космическият хотел, планиран да бъде създаден до 2027 г.

Coldplay
+8

Галерии