1 USD
1.79533 BGN
Петрол
83.36 $/барел
Bitcoin
$24,012.8

Съдържанието на захар под 5 гр. може да не се изписва на етикета

Нова наредба регламентира как да се обозначава съдържанието на захар в продуктите

Захарите под 5 гр. може да не се посочват върху етикета. Това предвижда новата Наредба за изискванията към захарите, предназначени за консумация от човека, която е публикувана за обществено обсъждане. Тя отменя досега действащите текстове от 2002г.

При етикетирането на глюкозен сироп и дехидратиран глюкозен сироп, които съдържат фруктоза в количество повече от 5 % от масата от сухото вещество, наименованията им като продукт или съставка на продукт се означават чрез изразите „глюкозо-фруктозен сироп“ или „фруктозо-глюкозен сироп“ и „дехидратиран глюкозо-фруктозен сироп“ или „дехидратиран фруктозо-глюкозен сироп“ в зависимост от преобладаващия глюкозен или фруктозен компонент.

В наредбата е записано още, че представянето на посочената информация се извършва по начин, по който не заблуждава потребителя относно състава и характеристиките на храните. 

С проекта се цели определянето на изисквания относно наименованията, състава, характеристиките и методите за анализ на захарите, предназначени за консумация от човека, както и информацията, свързана с етикетирането на продуктите при предлагането им на пазара в страната. 

Предвижда се постановлението да влезе в сила в 14-дневен срок от деня на обнародването му в „Държавен вестник“, тъй като е необходим срок за запознаване и адаптиране на бизнес операторите и контролния орган към изискванията на наредбата.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Свързани статии

Галерия

Google разкри колко вода използва за охлаждане на центровете си за данни

Coldplay
+9

Галерии