Взимаме 9 пъти по-малки заплати от швейцарците

Взимаме 9 пъти по-малки заплати от швейцарците

Турция и България с най-ниските средни годишни нетни доходи

 

Турция и България отчитат най-ниските средни годишни нетни доходи съответно 8 968 евро и 9 355 евро, съобщава Euronews Business, цитиран от БГНЕС.

Различията в средните годишни нетни доходи в Европа са поразителни, като дори при отчитане на корекциите се наблюдават значителни разлики. Средните заплати в Европа варират в широки граници, което оказва значително влияние върху решенията за наемане и работа. Тези разлики могат да се дължат на специфичните за всяка страна разпоредби, трудовото законодателство, промишлените сектори и икономическото развитие. Северните и западните европейски страни имат най-високи средни нетни заплати, докато източните и южните европейски страни отчитат много по-ниски стойности.

Швейцария оглавява списъка с впечатляваща средна годишна нетна печалба от 85 582 евро, значително по-висока от всяка друга страна в региона, според Евростат. След Швейцария се нареждат Исландия и Люксембург, които отчитат средни доходи съответно 53 885 евро и 49 035 евро. Норвегия и Холандия също записаха нетни печалби над 45 000 евро.

Средните нетни доходи в рамките на ЕС са 28 217 евро, като еталон за сравнение. Страни като Франция (31 481 евро) и Швеция (33 926 евро) леко надминават средното за ЕС, докато други, включително Италия (24 207 евро) и Испания (23 568 евро), са под него. Сред най-големите икономики в Европа Германия има най-високи нетни печалби от 38 086 евро.

В другия край се намират страни като Турция и България, които отчитат най-ниските средни годишни нетни доходи, съответно 8 968 евро и 9 355 евро. Източноевропейски държави като Румъния (11 105 евро), Хърватия (12 330 евро) и Унгария (12 456 евро) също попадат в долния край на скалата на доходите.

Как се сравняват средните доходи в Европа?

Средната годишна нетна заплата се изчислява, като от брутната годишна заплата се извадят данъците върху доходите и социалноосигурителните вноски и след това се добавят семейните надбавки. Различните семейни ситуации, като например самотни или женени и брой зависими деца, оказват влияние върху нетните доходи.

Заплати, коригирани според ППС

При коригиране на заплатите с оглед на паритета на покупателната способност (ППС) има известна промяна. ППС е изкуствена парична единица, която коригира разликите в ценовите равнища между държавите. Швейцария продължава да е на първо място с 47 403 ППС, но разликата с другите държави намалява. Тази цифра подчертава високият стандарт на живот в Швейцария, който значително превъзхожда другите страни в региона.

След Швейцария Холандия и Норвегия също демонстрират стабилни нетни доходи, съответно с 38 856 и 36 288 ППС. Люксембург и Австрия допълват челната петица, отчитайки над 35 000 ППС.

Бизнес Видео Подкаст