1 USD
1.82022 BGN
Петрол
Bitcoin
$27,527.0

Списък на основните превозни документи в София и новите цени

Новите карти за градския транспорт влязоха в сила от 1 януари 2023 г.

Хартиеният билет за 1.60 лв. вече е само спомен, както и картата с талони за 10 пътувания от 12,00 лв. и хартиената еднодневна карта за всички линии от 4,00 лв. Ако вече притежавате някои от горепосочените, трябва да знаете че те ще важат до 1 март 2023 г., като след тази дата, ако не сте използвали някои от тях, нямате право на замяна за друга услуга или връщане на заплатената за тях сума.

Остава възможността в метрото да се използва хартиеният билет от 1,60 лв., който, както и досега, ще дава право само на едно пътуване. От 1 януари 2023 г. се спират от продажба електронните карти, заредени за 10 еднократни пътувания с метро на цена 12 лв.

Кои абонаменти отпадат?

  • Тридневна карта за всички линии;
  • Месечна за една линия наземен транспорт;
  • Месечна - за метро;
  • Месечна - метро „плюс" - за метро и една линия наземен транспорт; 
  • Тримесечна - за всички линии;
  • Шестмесечна - за всички линии.

Нови превозни документи:

30 плюс: Билет, позволяващ прикачвания в първите 30 мин. При прекачване задължително трябва да се валидира отново във всяко следващо превозно средство. Цена – 1,60 лв.

60 плюс: Билет, позволяващ пътуване с прекачвания в първите 60 мин. При прекачване задължително трябва да се валидира отново във всяко следващо превозно средство.  Цена – 2,20 лв.

Билет от водача: Този билет се издава от водача и струва 2,00 лв. Важи само за конкретното превозно средство и не дава право на прекачвания. 

Дневна карта: При пътувания с над 2 билета от типа „30 плюс“ в рамките на деня, заплатени с една и съща банкова карта, автоматично се регистрира дневна карта за всички линии на цена 4,00 лв.

Седмична карта: Ако регистрирате 5 поредни дневни карти, то автоматично картата ви се превръща в седмична на цена от 20 лв.

Годишна карта: Включва всички линии и е на цена от 365 лв., ако е пресонализирана и 600 лв., ако не е персонализирана 

Ученици и студенти: Учениците могат да използват карта на преференциална цена от 200 лв. за година или 20 лв. за месец. С тази карта може да се пътува за 54 стотинки на ден.

Младежи до 26 години: Младежите до 26 ненавършени години, независимо дали те работят, не работят или учат, могат да ползват „Младежка карта“. Годишна е, с преференциална цена от 250 лева.

Докторанти: Докторантите ще могат да използват абонамент за всички линии за 35 лв. на месец.

24 часа: Тя позволява неограничен брой пътувания с всички видове транспорт (без зелен транспорт при поискване) в рамките на 24 часа. Срокът на картата за 24 часа започва да тече от момента на покупката. Може да я вземете и за бъдеща дата, като тогава срокът ѝ започва да тече от 00:00 ч. на избраната дата и важи до 23:59 ч. на същата. Цената е 6 лв. 

72 часа: От 01 януари 2023 г. се въвежда и 72-часовата карта, която позволява неограничен брой пътувания с всички видове транспорт (без зелен транспорт при поискване) в рамките на 72 часа. Срокът ѝ започва да тече от момента на покупката. 72-часовата карта може да се закупи и за бъдещ период, като тогава срокът ѝ започва да тече от 00:00 ч. на първия ден от избрания период и важи до 23:59 ч. на третия ден от същия. Тя е за всеки, който има работа в града в този интервал, независимо дали е турист, гост в града или пък ползва други начини на придвижване в ежедневието си. Цената е 15,00 лв.

Родител в отпуск с дете до 2 години: Предложена е карта, която могат да използват родителите в отпуск по майчинство с деца до 2 години и тя е на цена 10 лв. за месец.

Картите ще бъдат безплатни за служители, работещи по трудово и служебно правоотношение в Столичната и районните общински администрации, Ветерани от войните, Военноинвалиди и военнопострадали, почетни граждани на София, приемни родители, лица под 18 години с 50% инвалидност, деца до 7 годишна възраст.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Свързани статии

Галерия

Домбровскис: Жизненоважно е България да не се разколебава по пътя към еврото

Coldplay
+6

Галерии