1 USD
1.80311 BGN
Петрол
Bitcoin
$28,578.7

Държавните ни ценни книжа се присъединяват към Евросистемата

БГ Бизнес

Това ще даде повече варианти за опериране с ценни книжа

Българската народна банка като собственик и оператор на Депозитаря на държавни ценни книжа в БНБ (ДДЦК) и Европейската централна банка подписаха Рамково споразумение за TARGET2-Securities (T2S). По този начин държавните ни ценни книжа се присъединяват към платформата на Евросистемата за сетълмент (бел. ред. прехвърляне на средства по разплащателните сметки) на ценни книжа T2S.

ДДЦК е централен депозитар за държавни ценни книжа, базиран в София, България и е един от двата депозитаря, опериращи на българския пазар. Той е собственост на Българската народна банка и може да извършва сетълмент в евро на безналични държавни ценни книжа, емитирани от Министерството на финансите на вътрешния пазар в лева и евро.

С миграцията към T2S, ДДЦК ще може да предлага на своите участници сетълмент на принципа „доставка срещу плащане“ на ценни книжа и парични средства в централнобанкови пари. Следва да бъде определена подходяща дата за преминаване на ДДЦК в съответствие с процедурите за управление на T2S.

T2S е една от услугите на TARGET, предоставяни от Евросистемата, с цел подпомагане подобряването на интеграцията на финансовите пазари в Европа чрез хармонизиране на сетълмента на ценни книжа в централнобанкови пари на общоевропейско ниво.

През 2021 г. платформата е обработвала средно по 700 000 трансакции с ценни книжа всеки ден, основно срещу евро, но също и срещу датски крони.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Свързани статии

Галерия

Домбровскис: Жизненоважно е България да не се разколебава по пътя към еврото

Coldplay
+6

Галерии