1 USD
1.83594 BGN
Петрол
Bitcoin
$65,653.5

Глобиха ТЕЦ "Марица 3" - каква е причината

Глобиха ТЕЦ "Марица 3" - каква е причината
 

Служителите на еконспекцията в Хасково извършиха 123 проверки на дейността на 113 обекта на територията на областите Хасково и Кърджали през февруари

Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Хасково състави акт за 10 000 лева на Топлоелектрическата централа (ТЕЦ) "Марица 3" в Димитровград, съобщава БТА. 

Санкцията е за неизпълнение на мерките по прилагането на утвърдения план за привеждане в съответствие на депата за производствени отпадъци - сгуроотвали "Горен бюк" и "Галдушки ливади" с нормативните изисквания, съобщиха от екоинспекцията в отчет за работата на институцията през февруари. 

За периода РИОСВ е наложила глоби в размер на 10 700 лева, като останалите са по Закона за биологичното разнообразие за неправомерно разораване на пасища в защитени зони от екологичната мрежа "Натура 2000" и за незаконно събиране на таралежи. 

Служителите на еконспекцията в Хасково извършиха 123 проверки на дейността на 113 обекта, работещи на територията на областите Хасково и Кърджали през февруари. В резултат на контрола за спазване на екологичното законодателство са дадени 50 предписания за отстраняване на несъответствия със Закона, или необходимостта от предприемането на конкретни мерки и действия за опазване компонентите на околната среда, допълват от РИОСВ.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Свързани статии

Галерии