1 USD
1.79731 BGN
Петрол
Bitcoin
$69,139.2

Ръстът на БВП на България се забавя

Ръстът на БВП на България се забавя

За 2023 г. БВП достига номинален стойностен обем от 183 743,4 млн. лева.

Ръстът на брутния вътрешен продукт (БВП) на България се забавя през 2023 г, съобщават от Националния статистически институт.

БВП на страната за 2023 г., получен като сума от тримесечни данни, се увеличава в реално изражение с 1,8 на сто спрямо 2022 година, показват предварителни данни на НСИ, оповестени днес. За 2023 г. БВП достига номинален стойностен обем от 183 743,4 млн. лева. 

Справка в НСИ показва, че ръстът на БВП за 2022 г. спрямо 2021 г. е бил 3,4 на сто и за 2022 г. БВП е достигал номинален стойностен обем от 165 384 млн. лева.

Преизчислен в щатски долари при средногодишен валутен курс от 1,809307 лв. за 1 щатски долар, БВП за 2023 г. възлиза на 101 555 млн. долара. На човек от населението се падат 28 516 лв. от обема на показателя, или 15 761 долара. Преизчислен в евро, БВП е съответно 93 947 млн. евро, като на човек от населението се падат 14 580 евро.

Брутната добавена стойност през 2023 г. възлиза на 161 194,7 млн. лева. Реалният стойностен обем на показателя е с 0,8 на сто по-висок в сравнение с този, достигнат през 2022 година. Брутната добавена стойност през 2022 г. е била 145 614 млн. лева и е белязала ръст от 3,4 на сто спрямо 2021 година, сочи справка в НСИ.

През 2023 година относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката е 3,5 на сто, което е намаление с 0,9 процентни пункта спрямо 2022 година. Индустриалният сектор създава 28,9 на сто от добавената стойност на икономиката, което e увеличение с 0,3 процентни пункта в сравнение с 2022 година. Секторът на услугите нараства до 67,6 на сто при 67 на сто през 2022 година. Според справка в НСИ през 2022 г. индустриалният сектор е създавал 29,5 на сто от добавената стойност на икономиката - с 5,7 процентни пункта повече в сравнение с 2021 година. Секторът на услугите е намалял до 65,5 на сто, при 71,2 на сто през 2021 година, а аграрният сектор е бил без промяна - 5 на сто от добавената стойност.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Свързани статии

Галерии