1 USD
1.80029 BGN
Петрол
Bitcoin
$69,873.9

Собствениците ще получават SMS или имейл за всяко вписване на техен имот?

БГ Бизнес

Това предвижда законопроект, с който се цели ограничаване на имотните измами

 
Депутатите предприемат мерки срещу имотните измами. Предвижда се  да бъдат изпращани уведомления до собствениците на имейл, sms, Viber за всяко вписване, свързано с техен имот. Това съобщава депутатът от ПП-ДБ Божидар Божанов. 
 
По думите му за високорискови вписвания (с констативни нотариални актове, със замяна или дарение, или установени чрез автоматизиран анализ на риска) се изпращат известия на настоящия адрес на собствениците.
 
Уведомлението е мека мярка, защото тя не спира сделките, но дава възможност за бърза реакция и оспорване на вписаните актове от страна на евентуално ощетените собственици, без да се променят действащите режими - нещо, за което трябва много сериозна професионална дискусия, която ще отнеме време. 
 
Предвижда се и отпадане на прилагането на скици (вместо това - те се извличат служебно), служебно удостоверяване на обстоятелства пред други държавни органи, служебно вписване на решения на общински служби земеделие и период за безплатно вписване на вече издадени такива решения. 
 
"Допълваме съдържанието на партидите с редица данни в структуриран вид, които да позволяват повече анализи и оценка на риска - данъчна оценка, правно основание на вписване, вид и стойност на движими вещи, за които се извършват замени (с цел заобикаляне на закона, детайли по съдебни решения за отмяна на актове)", обяви още Божанов. 
 
Предвижда се и създаване на съвет за развитие на Имотния регистър, в който да се включват от всички свързани държавни структури, нотариуси, съдии по вписванията, адвокати.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Свързани статии

Галерии