1 USD
1.81684 BGN
Петрол
Bitcoin
$67,746.4

Общият съд на ЕС отмени глоба на БЕХ в размер на 77 млн. евро

Общият съд на ЕС отмени глоба на БЕХ в размер на 77 млн. евро

Съдът на ЕС е установил, че обратно на твърденията на Комисията, поведението на дружествата не е възпрепятствало трети страни да получат достъп до българската газопреносна мрежа и подземното газово хранилище „Чирен“

Със свое решение от днес, 25-ти октомври 2023 г. Общият съд на Европейския съюз в Люксембург се произнесе с крайно решение на първа инстанция за отмяна на решението на Европейската комисия по дело COMP/B1/АТ.39849 – BEH gas.
 
 
Снимка: БГНЕС
Делото е свързано с твърдения, че „Българския енергиен холдинг“ ЕАД и дъщерните дружества „Булгаргаз“ ЕАД и „Булгартрансгаз“ ЕАД са злоупотребили с господстващо положение в периода между 2010 и 2015 година като са отказали достъп до стратегическа газова инфраструктура в България. 
С днешното решение Общият съд отменя изцяло решението на Европейската комисия, както и наложената глоба в размер на общо 77 068 000 евро.
 
Съдът на ЕС е установил, че обратно на твърденията на Комисията, поведението на дружествата не е възпрепятствало трети страни да получат достъп до българската газопреносна мрежа и подземното газово хранилище „Чирен“. 
Снимка: Reuters
 
„Днешното решение на Съда на ЕС е още едно потвърждение, че „Булгартрансгаз” ЕАД е осигурил всички необходими условия за предоставяне на прозрачен и недискриминационен достъп на трети лица, както до газопреносната мрежа на България, така и до съоръжението за съхранение на природен газ в ПГХ „Чирен”, подчерта изпълнителният директор Владимир Малинов. 
 
В момента Дружеството има сключени над 80 договора за достъп и пренос с ползватели на газопреносната мрежа и 15 договора за достъп и съхранение на природен газ, сключени с ползватели на ПГХ „Чирен”.
 
„Булгартрансгаз” ЕАД e надежден и стабилен партньор в развитието и интеграцията на европейския енергиен пазар. Дружеството изпълнява лицензионните дейности по пренос и съхранение на природен газ в стриктно съответствие с приложимите изисквания на националното и европейското право, казват от дружеството. 
„Булгартрансгаз” ЕАД отговаря на всички критерии за независимост, съобразно европейските изисквания и е сертифициран като независим преносен оператор.
През последните години „Булгартрансгаз“ ЕАД модернизира и разшири газопреносната инфраструктура, което позволи
двупосочен пренос на природен газ практически с всички съседни страни, позволяваща високо ниво на диверсификация на източниците и маршрутите за доставка на природен газ в региона, пишат още в позицията си от компанията.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Свързани статии

Галерии