1 USD
1.81684 BGN
Петрол
Bitcoin
$67,746.4

Нов Център за управление на авариите обезпечава сигурността в АЕЦ “Козлодуй”

Нов Център за управление на авариите обезпечава сигурността в АЕЦ “Козлодуй”

В аварийния екип, който в извънредна ситуация има 30 минути, за да се сформира, са включени 600 служители

От месец март 2023 г. работи нов Център за управление на авариите (ЦУА), намиращ се  в гр. Козлодуй. Той дублира функциите на центъра, който е на територията на атомната централа като двете структури работят паралелно. Центърът е от бункерен тип и се намира под земята, като може да издържи на много висока сеизмична активност.

Центърът е изграден под земята с цел максимална сигурност и защита на аварийните екипи

В резултат от проведени проучвания след аварите в атомните централи “Чернобил” и “Фукушима”, с оглед повишаване на сигурността, международни експерти препоръчват обособяването на център за управление на авариите, който се намира извън територията на атомната централа

След аварията във “Фукушима” достъпът до аварийния център е бил блокиран и така възможностите за предприемане на действия са били ограничени.

Центърът за управление на авариите в Козлодуй е проектиран с оглед осигуряване на сигурността  и защитата на населението в случай на възникване на аварии. В него могат да бъдат оборудвани аварийни екипи, които да бъдат изпратени на площадката за отстраняване на възникнала авария. 

Центърът се намира в гр. Козлодуй, извън територията на Атомната централа

Проектът следва изискванията на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ). В центъра се провеждат обучения и тренировки за поддръжане на готовност на екипите

Аварийният екип се състои от 600 служители, включващ и такива на на пожарна безопасност, полиция, медицински екипи. Функциите на двата центъра са сходни и те работят паралелно. 

Центърът в Козлодуй е оборудван е с независимо електрическо захранване и дизелов генератор. Едни от най-големите батерии на Балканския полуостров осигуряват 24 часа независимо електрозахранване. 

Едни от най-големите батерии на Балканския полуостров осигуряват непрекъсване на електроенергията в ЦУА

Центърът е оборудван с филтър, вентилационна система с НЕРА филтри, йодни и аерозолни филтри за непропускане на радиоактивни вещества. 

Вентилационната система в Центъра пречиства въздуха в помещенията

“Разписан е авариен план - в него са описани всички възможни ситуации и евентуалните последствия от тях. След “Чернобил” и “Фукушима” - разписани са нови анализи и сценарии, дори и хипотетични и много малко вероятни”, пояснява д-р Николай Бонов, началник отдел “Аварийна готовност” на АЕЦ “Козлодуй”

От Центъра се наблюдават 8800 параметъра

44 служители са в ръководството на аварийната организация на централата, а в случай на извънредно събитие, те се допускат с приоритет до територията на централата, като за по-лесното и бързото им идентифициране, те носят червени баджове.

Какви са критериите, които се считат за извънредни събития, които аварийните екипи трябва да проследят: 

  • Откази на основни съоръжения, които водят до загуба на бариерите на защита - например течове;
  • Критерии, които водят до разхерметизация;
  • Поява на радиоактивност;
  • Външни събития. 

Тези критерии са включени и в Националния авариен план. 

В ЦУА има обособени помещения за всички аварийни екипи при наличие на извънредна ситуация - пожарна, полиция, както и за кмета на гр. Козлодуй. 

Стените между отделните помещения са със стъклени прегради с цел по-лесна комуникация между служителите. 

Има изградени и сигурни и надеждни комуникационни системи - тетрасистеми, сред които радиочестотна система, свързваща МВР, пожарна, полиция, Агенция за ядрено регулиране  (АЯР), както и видео конферентна връзка.  В случай на загуба на връзка по тези канали Центърът разполага и с възможност за сателитна комуникация.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Свързани статии

Галерии