1 USD
1.81684 BGN
Петрол
Bitcoin
$67,746.4

Издаването на разрешение за ново ядрено гориво за "Козлодуй" забуксува

БГ Бизнес

Какво спъва процеса?

Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) завърши прегледа за формална редовност на подаденото от АЕЦ "Козлодуй" заявление за издаване на разрешение за поетапен преход на блок 5 на ядрената електроцентрала към експлоатация с нов тип ядрено гориво RWFA, произведено от "Уестингхаус", съобщиха от АЯР.

От там допълват, че при направения преглед е установено, че АЕЦ "Козлодуй" не е представила два документа – проект на изменение на глава 15 "Анализ на авариите" от Отчета за анализ на безопасността и проект на изменение на административна инструкция "Изготвяне на отчети с неутронно-физични характеристики на реактор "ВВЕР-1000".

Липсващите документи са свързани с важни за безопасността анализи, оценки и разчети, без които АЯР не може да оцени влиянието на предлаганата промяна върху пределите и условията за безопасна експлоатация на блока. Без посочените документи Агенцията не може да оцени и изпълнението на нормативните изисквания за безопасност в тяхната цялост.

Констатираната липса на документи представлява неизпълнение на изискванията на Наредбата за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената енергия (Наредба за лицензиране).

На основание на същата наредба на АЕЦ "Козлодуй" е даден срок до 15 октомври 2023 г. да отстрани посочените пропуски и нередности. В случай, че изисканите документи не бъдат представени в посочения срок, ще бъде приложена разпоредбата от Наредбата за лицензиране, съгласно която председателят на Агенцията с мотивирана заповед отказва да издаде разрешение.

Бизнес Видео Подкаст

Свързани статии

Галерии