1 USD
1.80029 BGN
Петрол
Bitcoin
$69,873.9

С колко се увеличи населението в София и Пловдив за година?

С колко се увеличи населението в София и Пловдив за година?

Най-голям ръст на новите жители има в Несебър

 

Изминалата година се характеризира с позитивна динамика на демографското поле - за поредна година страната ни има положителен миграционен баланс, а естественият прираст влезе в своите предпандемични рамки, макар и да остава силно негативен. Прегледът на данните на ниво община сочи, че обръщането на миграцията засяга почти цялата територия на страната, а големите градове като цяло успяват да увеличат населението си, съобщи в свой анализ икономистът от ИПИ Адриан Николов. 

Ето какво разкрива още Николов:

"На фона на положителните демографски тенденции, регистрирани на национално ниво, през 2023 г. населението на почти всички общини в страната продължава да намалява - това се случва в 220 от тях. Големите градове обаче увеличават населението си, като общият ръст в София е 0,5%, или 6,2 хиляди души, в Пловдив - 1%, или 3,1 хиляди души, във Варна - 0,7%, или 2,2 хиляди души.

С най-висок ръст в рамките на година е община Несебър, която е увеличила населението си с 13%. През 2023 г. намалението на населението на страната в резултат на естествените процеси е 44 хиляди. Очаквано най-големите номинални спадове са в големи общини - в София това са -1,9 хиляди души, а челната петица се допълва от Русе, Варна, Перник и Плевен.

И тази година само четири общини са с положителен естествен прираст - Твърдица, Гърмен, Николаево и Ябланица. Въпреки общото подобрение в естествения прираст - в резултат на свиването на смъртността през 2023 г. след годините на пандемията - много големи разлики остават между отделните общини.

Броят на тези, в които естественият прираст е по-силно негативен от -20% е 30, а с по-малко от -10% са 118 общини, струпани най-вече в Северна България и особено в Северозапада, както и в пограничните райони със Сърбия. В големите градове се наблюдава нормализация, като в столицата естественият прираст е -1,5%, в Пловдив -1,9%, във Варна 2,8%. Далеч по-шарена е картината при миграцията, където през 2023 г. балансът на напусналите и заселилите се е положителен в цели 188 общини, което покрива много голяма част от страната.

Очаквано най-висок е нетният брой мигранти в София - 8,5 хиляди души, а на второ място се нарежда Несебър, с 4,9 хиляди души, най-вече в резултат от бързото възстановяване на туризма. С над 4 хиляди души положителен баланс са и Пловдив и Варна, а в топ 5 е и традиционният лидер в миграцията Кърджали. Сред общините, които губят най-много население, са по-слабо икономически развити областни центрове - Добрич, Монтана, Видин, Враца, Плевен, Сливен, но за сметка на малки околни общини, подобно на процесите които видяхме около най-големите центрове през 2020-2021 г.

От гледна точка на механичния прираст, с най-висок положителен миграционен баланс спрямо населението през 2023 г. са малки общини като Трекляно (+21%), Несебър (+18%), Макреш (+17%). Сред по-големите градове в София коефициентът е 0,7%, в Пловдив - 1,3%, във Варна - 1,4%. Оформят се няколко клъстера от общини с по-ясно изразена негативна миграция - край Смолян, Плевен, Враца и Благоевград.

Демографските процеси от последните няколко година сочат към значително забавяне на негативната динамика, движено най-вече от положителната миграция. Също толкова окуражително е обстоятелството, че тя не е ограничена само в големите градове и водещите центрове с най-високи заплати и стандарт на живот, но засяга почти цялата територия на страната."

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Свързани статии

Галерии