1 USD
1.84617 BGN
Петрол
Bitcoin
$28,187.5

Населението на България е намаляло с над 844 хил. души

БГ Бизнес

Към септември 2021 г. наброяваме 6 519 789 души

Населението на България към 7 септември 2021 г. е намаляло с 844 781 души и наброява 6 519 789 души. Това показват окончателните данни на Националния статистически институт.

Броят на жените е 3 383 527 или 51,9%, а този на мъжете е 3 136 262 или 48,1%.

Според НСИ факторите, които оказват влияние върху броя на населението, са естественото движение - раждания и умирания, както и външната миграция.

Най-голяма по размер остава област София (столица) с население 1 124 290 души, следвана от областите Пловдив (634 497), Варна (432 198) и Бургас (380 286).

В 83 общини преброеното население е под 6 000 души и в тях живее 4,7 процента от населението на страната. Осем общини са с население над 100 000 души, или 40,2 на сто от населението на страната. Най-голям е броят на общините с население от 10 000 до 20 000 души - 62, и относителният дял на населението в тях е 13,7 процента.

Според данните продължават да се задълбочават негативните тенденции в изменението на възрастовата структура на населението. Налице е продължаващ процес на демографско остаряване, който се изразява в увеличаване на абсолютния брой и относителния дял на населението на възраст 65 и повече навършени години.

Бизнес Видео Подкаст

Свързани статии

Галерия

Колко ще струва възстановяването на най-големия самолет в света, унищожен от Русия?

Coldplay
+5

Галерии