Над 20% от българите са били под прага на бедност през 2023 г.

БГ Бизнес

66,5% от работещите бедни са с начално или без образование

Линията на бедност в България през 2023 г. е 637,92 лв. средномесечно на лице от домакинството, като нараства с 21,3% спрямо прага на бедност от 525,92 лв. година по-рано, показват данни на Националния статистически институт (НСИ).

Сред основните фактори, увеличаващи риска за попадане в тази група, са икономическата активност и участието на пазара на труда.

Снимка: iStock

През анализирания период относителният дял на бедните на възраст 18 и повече години е най-висок сред безработните, които са 56,8% за 2023 г. Рискът от бедност при безработните мъже е с 12% по-висок в сравнение с безработните жени.

Под прага на бедността при този размер на линията са били 1,3259 млн. българи или 20,6% от населението на страната. През 2022 г. 1,572 млн. българи са били под линията на бедност или 22,9% от населението на страната.

През 2023 г. делът на бедните сред заетите във възрастовата група 18 - 64 години нараства спрямо предходната година с 1,7% - до 11.7%. При работещите на непълно работно време рискът за изпадане в бедност е приблизително три пъти по-висок от този при работещите на пълно работно време.

Снимка: iStock

Рискът от бедност се обуславя и от образователната степен на заетите лица. 66,5% от работещите бедни са с начално или без образование и те представляват най-висок дял. Делът на работещите бедни с висше образование е най-нисък - едва 3,2%.

Бизнес Видео Подкаст