1 USD
2.00516 BGN
Петрол
86.15 $/барел
Bitcoin
$19,008.1

КНСБ: Цената на хляба е паднала между 1 и 11%

 

Запазва се тенденцията в големите търговски вериги да се отчита по- силно намаление в цените на различните видове хляб

Отчетения спад на цената на хляба варира между 1% и 11%, като се запзва тенденцията на по-слаб спад в цената на един от масово потребяваните видове хляб, а именно при типовия. При брашното също е регистриран спад в продажната цена, като тя е в рамките на 8% - 11% спрямо края на юни, показва ново проучване на КНСБ за периода 29.08-31.08.2022 г.. 

Проучването обхваща 22 областни града. Регистрирани са цените на дребно в малки и големи търговски обекти. За целите на изследването и съпоставимостта на данните, подадените от анкетната мрежа цени на хляба са подложени на допълнителна обработка с цел достигане на стойността на продукта за „килограм“. По отношение на цените на брашното не са направени допълнителни калкулации, тъй като са отчитани стандартни разфасовки - пакети по килограм.

Изследването отново потвърждава наличието на неравномерно намаляване на цените в страната. По-конкретно, различията в темпа на понижение на потребителските цени са продиктувани от вида на търговския обект, вида на предлагания тип хляб и населеното място.

По-силно изразено намаление се наблюдава при масовите потребявани разновидности на хляб тип „Бял“ и „Добруджа“ с около 10.6 -10.9%. При останалите разновидности на хляб намалението все още е пренебрежително ниско, въпреки намалената данъчна ставка, както на брашното, така и на хляба.

Запазва се тенденцията в големите търговски вериги да се отчита по-силно намаление в цените на различните видове хляб (особено на тези, изискващи допълнителни суровини за производството си, вкл. микс от семена). Същевременно в малките търговски обекти потребителското търсене, договореностите с пекарните и по-слабия марж на печалба предопределят по-слабия спад и то конкретно при най-консумираните видове хляб.

Разликите в спада на продажните цени се запазват и по населени места, като в определени градове (Ямбол, Добрич, Хасково, Русе, Бургас) се отчита по-сериозен темп на намаление (вкл. и в малките магазини). Това отново може да бъде оправдано с изоставането на тези места в началото на въвеждане на мярката поради изчакването на търговците тя да бъде публикувана в „Държавен вестник“ и реално въведена в счетоводните практики.

Какво показват разчетите на КНСБ?

  1. С въвеждане от месец юли на 0% ставка ДДС на хляба и брашното се очакваше по-значимо намаление при цената на хляба. Поне такива бяха политическите обещания, експертните прогнози на бизнеса и очакванията на потребителите. Според нашите разчети, намалението на цените спрямо юни следва да бъде около 83 - 87 ст. при най-масово потребяваните разновидности на хляба. На този етап изследването показва, че намалението е едва 30 ст., казват КНСБ.
  2. Според тях практиката показва, че делът на брашното в крайната себестойност на хляба обикновено е около 50%. Следователно общото намаление на цената на хляба, отчитайки и двете нулеви ставки, би следвало да бъде вече около 30%. Отчитайки последователно формулата при ценообразуване, следва към август цената за хляб „Бял“ да се търгува по 2,05 лв. за 1 кг, а този на „Добруджа“ – 1.95 лв. за 1 кг.
  3. При брашното се регистрира по-съществен спад в цените на дребно. Спрямо юни се отчита намаление от около 11% в големите търговски обекти. Наблюдават се и регионални различия, като в определени населени места има по-осезаемо облекчаване на потребителите (напр. в Търговище, Добрич, Кюстендил).

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Свързани статии

Галерия

Създадоха най-голямата пирамида от пластмаса в Гиза

Coldplay
+7

Галерии