1 USD
1.81684 BGN
Петрол
Bitcoin
$67,746.4

Каква част от инвестициите ми трябва да са в злато?

БГ Бизнес

Вижте някои важни особености за този тип вложения

 
Много анализатори са категорични, че инвестицията в злато е една от най-добрите. И въпреки че последните месеци златото бележеше ръст и цената му на моменти беше нестабилна, все още се смята, че инвестицията в него си зслужава. 
 
Експерти обаче смятат, че повечето хора, които искат да инвестират в злато, се колебаят каква част от тяхната инвестиция трябва да е в благородния метал. 
Въпреки че отговорът донякъде е индивидуален, традиционният отговор на този въпрос, установен на базата на столетни изследвания на западните борси е 10%, пише moitepari. Това е стандартната препоръка за “средния” инвеститор в “нормални” времена.
 
Златото по правило се смята за ниско-рискова стабилна инвестиция. Затова младите може да имат относително по-малък дял, например 10-20%, докато по-възрастните, които трябва да са далеч по-консервативни, приблизително 30-40%. Тоест, препоръчва се процентите да нарастват успоредно с възрастта. Ако трябва да дадем още по-конкретни допълнителни ориентири, 25 годишните може да инвестират около 10%, 45 годишните – около 30%, а 65 годишните – дори около 50%.
Вторият основен фактор е макроикономическия изглед: очаквания за финансово-икономическа стабилност и очаквания за инфлация. Колкото по-големи са очакванията ви за нестабилност и колкото по-големи са инфлационните ви очаквания, толкова по-голям трябва да е делът на златото в портфейла, тъй като и двата фактора са особено благоприятстващи за бъдещата цена и доходност на златото. Да опишем тези два фактора.
Първо, ако очакванията ви са за макроикономическа (финансова) стабилност, няма нужда от корекция в дела на златото. Ако очаквате умерена нестабилност, може да увеличите дела си с 10%. Обаче ако очаквате макроикономическа криза – финансова, банкова, жилищна, борсова или валутна, може би е добре да увеличите дела си наример с допълнителни 20%. Тоест, с нарастването на нестабилността расте и относителния дял на златото. Това решение е субективно и зависи от вашите знания, разбирания и очакване за бъдещето и всеки трябва сам да прецени и реши за себе си.

Снимка: Getty Images/Guliver Photos
Второ, ако очакванията ви за инфлация са ниски, няма нужда от корекция в дела на златото. Ако очаквате умерена инфлация (до около 10%), може да увеличите дела си с около 10%. Ако пък очаквате сериозна инфлация от порядъка на 15-20% годишна инфлация, то може да увеличите дела си допълнително с 15-20%. Тоест, с нарастването на инфлацията расте и относителния дял на златото. Това решение е също така субективно. 

На базата на тези общи ориентири, можем вече да илюстрираме за яснота с няколко конкретни примера:
Пример 1. Млад човек, очакващ стабилна икономика и ниска инфлация – препоръка около 10%.

Пример 2. Млад човек, очакващ нестабилна икономика и инфлация – препоръка около 30%

Пример 3. Млад човек, очакващ сериозна криза и голяма инфлация – препоръка около 50%.

Пример 4. Средна възраст, стабилна икономика и ниска инфлация – препоръка около 20%.

Пример 5. Средна възраст, нестабилна икономика и голяма инфлация – препоръка около 50%.

Пример 6. Напреднала възраст, стабилна икономика и инфлация – препоръка около 40%.

Пример 7. Напреднала възраст, тежка криза и голяма инфлация – препоръка около 70-80%.

Всичките тези примери са ориентировъчни с цел да придобиете представа какво трябва да целите.
Има обаче и други фактори, които трябва да вземете под внимание. Първо, каква е финансовата ви грамотност. Второ, гъвкавост на мисленето и реакцията ви според променящата се инфлационно-икономическа среда, тоест каква е вашата адаптивност. Трето, знания и умения да преценявате макроикономическата среда. Четвърто, каква е останалата част от портфейла ви – имоти или кеш, или акции на ресурсни компании. Пето, стабилност на доходите. Всички тези фактори може допълнително да коригират нагоре или надолу вашия избор за дял на златото в портфейла ви.

Ако за първи път ще инвестирате в злато, експертите съветват да започнете с малко, с времето се натрупват знания и увереност, а впоследствие се оптимизира портфейла. Първата стъпка е покупката на първата унция.

 

Бизнес Видео Подкаст

Свързани статии

Галерии