Изграждат нова фотоволтаична централа край Мъглиж

БГ Бизнес

Първоначалните планове на инвеститора се променят заради установена колония на европейски лалугер на част от терените

 

Нова соларна централа с мощност 100 MW, която произвежда зелена енергия ще бъде изградена в землището на гр. Мъглиж, област Стара Загора, съобщи „Електрохолд“.  

ФЕЦ "Мъглиж" ще бъде разположена на площ от 1270 дка. Имотите, върху които ще се реализира проектът, са били необработваеми земи от 8-ма до 10-та категория преди промяна в предназначението им. Очаква се строителството да започне в края на годината и да приключи в средата на следващата. Инвестицията се предвижда да достигне близо 100 млн. евро.

Инвеститорите в проекта

Инвеститор в проекта е „Белозем солар парк 2“, в която равноправни партньори са „Ес Солар и Сизиджи“, чиито собственици са съответно мажоритарните акционери в най-големия публичен холдинг в България – „Еврохолд“, собственик на „Електрохолд“, и компанията „360 Енерджи“. Същите инвеститори вече изградиха една от най-големите фотоволтаични централи в България - ФЕЦ "Верила" (123 MW), в землището на с. Крайници, Дупница.

Какво ще се случи с установената колония от лалуфери на терена?

„Към момента проектът е получил всички разрешителни за изграждане, включително и по екологичното законодателство. Първоначалните планове на инвеститора се променят заради установена колония на европейски лалугер на част от терените, предназначени за изграждане на фотоволтаичната електроцентрала. От Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ) на БАН вече е разработил специална програма за опазване на местообитанието на лалугерите“, казват от компанията, която ръководи проекта.  

По думи на компанията при строителните работи оформените домове на лалугерите ще бъдат запазени във висока степен. Те ще се отделят със специална ограда и ще се обозначат със специална маркировка. Проектирани са вътрешни пътища, при което строителните машини ще минават по едни и същи маршрути, за да се ограничи унищожаването на растителността и релефа.

Също така, при почистването от дървесна растителност и храсти и заравняването на останалите части от терена, няма да се използват тежки строителни машини, а подходяща техника с минимални вибрации и шум.

Тревата под фотоволтаичните модули няма да бъде третирана с биологични и химически замърсители. Ще се провежда редовно окосяване и ще се допускат преживни животни – овце и др., за увеличаване на биоразнообразието. 

Планира се част от популацията на лалугерите, докато са в активна фаза (не са изпаднали в зимен сън), да бъдат преместени на нови безопасни места - парцели, собственост на неправителствени организации, закупени с цел запазване на подобен род местообитания, където животните да имат време да се установят и адаптират. В участъците, където не се предвижда строителство, ще се поставят къщички за птици на подходящи за целта дървета.

Снимка: БГНЕС

Предвижда се непрекъснат мониторинг на изпълнението на екопрограмата в продължение най-малко на 5 години. Целта е да се установи благоприятно въздействие на предприетите мерки за опазването на биологичното разнообразие в обхвата на проекта, както и тяхното надграждане, ако е необходимо.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст