1 USD
1.85739 BGN
Петрол
Bitcoin
$27,825.3

22% от българите не могат да плащат задълженията си

БГ Бизнес

Всяка пета компания в Европа е застрашена от фалит поради неплатени фактури

Всяка четвърта издадена фактура в България се просрочва или не се плаща изобщо. При гражданите процентът просрочени плащания е нараснал на 22, а при бизнеса процентът е 26. Тези проценти са по-високи от средните за Европа, съобщиха от компанията за управление и събиране на вземания EOS България по време на пресконференция. 

България е под средното ниво на просрочие за Европа, където частните клиенти плащат със закъснение от 19 дни, а бизнес клиентите - с 24 дни. Почти 60 на сто от компаниите в Източна Европа страдат от намалени печалби, съощи търговският мениджър на EOS за България Светла Петрова.

Всяка пета компания в Европа е застрашена от фалит поради неплатени фактури (средно 22 процента за България спрямо 20 на сто за Източна Европа). Най-забележим негативен ръст по този показател за Източна Европа се наблюдава в Словения, където този дял през 2022 г. е 19 на сто, спрямо 8 процента през 2019 г. България е единствената страна в Европа, при която показателят намалява от 24 процента през 2019 г. на 22 на сто за 2022 г.

В България проблемите, произтичащи от просрочени и несъбираеми вземания, най-често са намалени печалби (58 процента), липса на ликвидност (51 на сто), както и по-високи разходи за лихви (49 процента). За последните две години над една трета от българските компании са предприели действия по предоговаряне условията на плащане при просрочващи клиенти в опит да компенсират негативните ефекти от КОВИД-19 и икономическата криза. 

За да преодолеят негативните последици от забавени плащания, все повече компании в Европа работят с външни доставчици на услуги по управление на вземания-46 на сто през 2022 г., сравнено с 42 на сто през 2019 г. Източна Европа е по-активна в ползването на тази услуга, като всяка втора компания разчита на външен партньор за управление на вземанията- 46 процента за България.

Очакванията на европейските компании за бъдещето са песимистични. Докато през 2019 г. 22 процента от анкетираните все още са залагали на подобряване на дисциплината на плащане, към момента 24 на сто очакват трендът на влошаване да продължи. Традиционно оптимистични, тази година резултатите за България сочат рязък спад в позитивните очаквания, като близо една трета от компаниите очакват значително влошаване на дисциплината на плащане.

Бизнес Видео Подкаст

Свързани статии

Галерия

Колко ще струва възстановяването на най-големия самолет в света, унищожен от Русия?

Coldplay
+5

Галерии