1 USD
1.84617 BGN
Петрол
Bitcoin
$28,187.5

България е на предпоследно място в ЕС по въвеждане на цифровите технологии в бизнеса и обществото

БГ Бизнес
 

Резултатът на България нараства средно с 9% годишно през последните пет години

Европейската комисия публикува резултатите от индекса за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото (DESI) за 2022 г., който отчита напредъка на държавите от Европейския съюз в областта на цифровите технологии, предава БТА. 

България е класирана на предпоследно място сред 27-те страни от ЕС. След нас е само Румъния. 

По отношение на въвеждането на цифровите технологии в икономиката и придобиването на съответните умения от страна на гражданите, страната ни получава резултат от 32,6 пункта, което е под средната стойност за ЕС от 45,7 пункта. 

Резултатът на България нараства средно с 9% годишно през последните пет години. Този темп на растеж обаче не е достатъчен, за да може тя да догони останалите страни от ЕС. Делът на хората в България, притежаващи поне основни цифрови умения, е по-нисък от средния за ЕС, отбелязва ЕК. 

По отношение на броя на гражданите, които притежават по-задълбочени цифрови умения, България изостава значително - 8% от населението спрямо средна стойност за ЕС от 26%. 

Страната ни също така изостава спрямо дела на специалистите в областта на информационните и комуникационни технологии (ИКТ). Само 3,5% от работоспособното население в България е заето в тази сфера, при 4,5% средно за ЕС. В България обаче делът на жените специалисти в тази област (ИКТ) е висок.

В областта на интернет свързаността, България постига много добър резултат. Цените са ниски, но цялостното усвояване на фиксиран и мобилен широколентов достъп до интернет остава ниско, се казва в доклада на ЕК. 

Възприемането на цифрови технологии при работата на малките и средни предприятия (МСП) в България достига почти наполовина от средното ниво за ЕС. Само шест процента от българските предприятия използват големи информационни масиви, 10% - услуги за съхранение на данни в "облак", а само три процента работят с изкуствен интелект (ИИ). Поради това страната изостава сериозно, тъй като целите на ЕС са да бъде постигнато 75-процентово покритие за всяка технология до 2030 г., отбелязва ЕК.

С цел да подпомогне цифровизацията на предприятията, България използва европейски центрове за цифрови иновации.

Финландия, Дания, Нидерландия и Швеция продължават да са водещите страни в ЕС по отношение на навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото. Дори те обаче са изправени пред пропуски в ключови области. Въвеждането на усъвършенствани цифрови технологии, сред които на изкуствения интелект, се запазва под 30%, констатира ЕК.

По време на пандемията от COVID-19 държавите от ЕС напреднаха в усилията си за цифровизация. Те обаче все още се борят да запълнят пропуските в цифровите умения на своите граждани, при цифровата трансформация на малките и средни предприятия, както и при разгръщането на усъвършенствани 5G мобилни мрежи. Целта на ЕС е до 2030 г. 80% от пълнолетните граждани на всяка страна да притежават поне основни цифрови умения.

Механизмът за възстановяване и устойчивост предвижда около 127 милиарда евро, предназначени за реформи и инвестиции в областта на цифровите технологии, отбелязват от ЕК.

Бизнес Видео Подкаст

Свързани статии

Галерия

Колко ще струва възстановяването на най-големия самолет в света, унищожен от Русия?

Coldplay
+5

Галерии