1 USD
1.82022 BGN
Петрол
Bitcoin
$27,527.0

Работодателите отчитат в НАП ваучери и помощи за служителите

БГ Бизнес

Бизнесът отчита изплатените необлагаеми доходи до края на февруари.

До 28 февруари предприятията и самоосигуряващите се лица, които са изплатили през 2022 г. доходи на физически лица, включително и от трудови правоотношения, са длъжни да представят по електронен път в НАП справки за платените суми.

Нови правила за деклариране на необлагаеми доходи

От тази година има промяна, според която заедно с изплатените през 2022 година заплати и удържаните данък и задължителни осигурителни вноски, работодателите трябва да обявят и някои необлагаеми доходи, предоставени от тях. Сред тях са:

  • ваучери за храна, които са освободени от облагане с данък върху социалните разходи
  • изплатените обезщетения за първите три дни от болничния
  •  еднократни помощи в размер до 2400 лв. за раждане или осиновяване на дете, сключване на граждански брак и др.
Снимка: iStock

Работодателите трябва да  обявяват изплатените през годината доходи, удържаните данък и задължителни осигурителни вноски на физически лица от извънтрудови правоотношения, упражняване на свободна професия, авторски и лицензионни възнаграждения, наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, доходи от други източници, доходи, подлежащи на облагане с окончателен данък.

Промените, които са в сила от 01.01.2023 г. и са свързани с информацията за доходите от извънтрудови правоотношения, ще се прилагат за доходи, изплатени през 2023 г., и няма да се отразяват в справката по чл. 73, ал. 1 за 2022 г., напомнят още от приходната агенция.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Свързани статии

Галерия

Домбровскис: Жизненоважно е България да не се разколебава по пътя към еврото

Coldplay
+6

Галерии