Дават 100% финансиране за саниране в тези общини

БГ Бизнес

Проектите ще се подават от кметовете

 

Първата схема за подпомагане на въглищните региони Перник, Кюстендил и Стара Загора с пари от Фонда за справедлив преход вече е факт. От 18 юни до 19 септември кметовете на общини във въглищните региони ще могат да подават документи по схемата за енергийно обновяване на жилищни сгради и справяне с енергийната бедност. Финансирането на схемата е 100% безвъзмездно, като не се изисква съфинансиране от сдружението на собствениците.

По схемата ще бъдат финансирани общините на територията на област Перник, Кюстендил и Стара Загора, както и още 10 общини от Маришкия басейн - Нова Загора, Ямбол, Симеоновград, Харманли, Тополовград, Димитровград, Хасково, Елхово, Сливен и Тунджа, пише "Сега".

 Проектите ще се подават от кметовете, като преди това те трябва да проведат процедури по събиране на заявления и да сключат споразумения със съответните сдружения на собствениците. Като част от документацията сдруженията на собствениците могат  да приложат и списък с енергийно уязвими лица, но това става след тяхно изрично съгласие.

Наличното финансиране за областите Перник и Кюстендил е по 33,6 млн. лв, бюджетът за област Стара Загора и 10-те допълнителни общини на територията на Маришкия басейн е 129,2 млн. лв. Минималното финансиране за една сграда/блок-секция е 50 000 лв., максималното - 9,5 млн. лв. Изисква се сградите да са проектирани преди 26 април 1999 г.

На фона на обявяването на тази първа процедура за въглищните региони други схеми изостават като срокове, показва прегледът в измененията на индикативната годишна програма на “Развитие на регионите” за 2024 г. Много от схемите, предвидени за първо или второ тримесечие, се отлагат за трето тримесечие.

Общият бюджет за реализиране на мерки за подкрепа на енергийния преход във въглищните региони е в размер на близо 2,9 млрд. лв. заедно с националното финансиране. Работата по проектите започва със закъснение заради късното приемане на териториалните планове за справедлив преход. България загуби 100 млн. евро от фонда в края на 2022 г., защото пропусна тогава да подаде плановете. В крайна сметка рискът за загуба на пари и през 2023 г. бе избегнат, а плановете бяха пратени за одобрение в Брюксел. 

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст