1 USD
1.88514 BGN
Петрол
83.63 $/барел
Bitcoin
$16,548.9

БВП на България нараства с 4% на годишна база през второто тримесечие

БГ Бизнес
 

През второто тримесечие на 2022 г. БВП нараства с 0.8% спрямо предходното тримесечие

През второто тримесечие на 2022 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 4.0% в сравнение с второто тримесечие на 2021 г. и с 0.8% спрямо първото тримесечие на 2022 г. по сезонно изгладени данни на НСИ.

През същия период брутната добавена стойност (БДС) се повишава с 4.5% на годишна база и с 0.7% на тримесечна база (данните са предварителни и сезонно изгладени).

Растежът на БДС се определя от увеличението при следните икономически дейности:

  • Промишленост - с 11.9%,
  • Създаване и разпространение на информация и творчески продукти;
  • Далекосъобщения - с 5.6%, Професионални дейности и научни изследвания;
  • Административни и спомагателни дейности - с 5.2%,
  • Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети;
  • Транспорт, складиране и пощи;
  • Хотелиерство и ресторантьорство - с 4.7%,
  • Финансови и застрахователни дейности - с 3.9%,
  • Строителството - спад от 16.4% на годишна база.

БВП в стойностен обем, текущи цени

През второто тримесечие на 2022 г. произведеният БВП възлиза на 38 962 млн. лв. по текущи цени, според предварителните данни (табл. 1 от приложението). На човек от населението се падат 5 708 лв. от стойностния обем на показателя. При среден за тримесечието валутен курс от 1.836621 лв. за 1 щатски долар БВП възлиза на 21 214 млн. долара и съответно на 3 108 долара на човек от населението. Преизчислен в евро, БВП е 19 921 млн. евро, като на човек от населението се падат 2 918 евро.

Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност (БДС) през второто тримесечие на 2022 г. възлиза на 33 972 млн. лв. по текущи цени.

Снимка: НСИ

През второто тримесечие на 2022 г. за крайно потребление се изразходват 74.5% от БВП. Инвестициите (бруто образуване в основен капитал) формират 16.7% от БВП. Външнотърговското салдо от стоки и услуги е положително.

Индустриалният сектор увеличава относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 5.1 процентни пункта до 32.3%.

Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сектора на услугите, намалява до ниво от 63.7% през второто тримесечие на 2022 г. при 69.2% през второто тримесечие на 2021 г.

Снимка: НСИ
Темп на прираст на БВП и на БДС по сезонно изгладени данни

Тримесечни изменения

През второто тримесечие на 2022 г. БВП нараства с 0.8% спрямо предходното тримесечие, според предварителните и сезонно изгладени данни (табл. 2 от приложението). Брутната добавена стойност в икономиката нараства с 0.7% на тримесечна база.

Сезонно изгладените данни за второто тримесечие на 2022 г. показват нарастване на крайното потребление с 1.0% спрямо предходното тримесечие. Износът на стоки и услуги увеличава равнището си с 2.5%, а вносът на стоки и услуги - с 1.4%.

Снимка: НСИ
Годишни изменения

БВП нараства с 4.0%, а БДС с 4.5% през второто тримесечие на 2022 г. в сравнение с второто тримесечие на 2021 г. според сезонно изгладените данни (табл. 2 от приложението).

Растежът на брутната добавена стойност се определя от увеличението при следните икономически дейности: Промишленост - 11.9%, Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения - 5.6%, Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности - 5.2%, Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство - 4.7%, Финансови и застрахователни дейности - 3.9%, докато в Строителството е регистриран спад от 16.4% на годишна база.

Снимка: НСИ

По отношение на компонентите на крайното използване влияние за регистрирания икономически ръст има крайното потребление с увеличение от 5.2%. През второто тримесечие на 2022 г. износът на стоки и услуги се увеличава с 10.4%, а вносът на стоки и услуги - с 16.7% в сравнение с второто тримесечие на 2021 г. по сезонно изгладени данни.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Свързани статии

Галерия

С 8 "квартала" на борда: Най-големият круизен кораб излиза в открити води през 2024 г.

Coldplay
+19

Галерии