1 USD
1.79533 BGN
Петрол
83.36 $/барел
Bitcoin
$24,012.8

България е втора в ЕС с най-нисък дълг като дял от БВП

БГ Бизнес

Това отчитат данните на "Евростат" за периода до края на юни 2022 г.

Делът на държавния дълг на страните от Европейския съюз спрямо брутния им вътрешен продукт (БВП) се понижава до 86,4% в края на второто тримесечие на 2022 г. През първото тримесичие този дял е бил 87,5%, показват данните на "Евростат".

При страните от еврозоната понижението на дела стига от 95,2% в края на март на 94,2 на сто в края на юни 2022 г. Намалението на това съотношение се дължи на увеличението на БВП и при държавите от ЕС като цяло, и при тези от еврозоната, което е по-значително от повишаването на общия държавен дълг на страните, отбелязва европейската статистическа служба, цитирана от БТА. 

Намаляването на дела на бюджетния дефицит спрямо БВП се дължи на същественото увеличение на общите приходи спрямо общите разходи, както и на повишението на брутния вътрешен продукт спрямо нивото му през първото тримесечие на 2022 г.

Съотношение на държавен дълг към БВП при страните от ЕС 

В края на второто тримесечие на тази година година най-ниско съотношение на държавния дълг спрямо брутния вътрешен продукт (БВП) сред страните от ЕС е отчетено в Естония (16,7%), България (21,3%) и Люксембург (25,4%).

Най-високо съотношение - държавен дълг към БВП в края на юни 2022 г., е регистрирано в Гърция (182,1%), Италия (150,2%), Португалия (123,4%), Испания (116,1%), Франция (113,1%) и Белгия (108,3%).

Съотношение на сезонно коригирания бюджетен дефицит към БВП при страните от ЕС

Бюджетен дефицит се наблюдава, когато има превишение на бюджетните разходи над бюджетните приходи. 

През второто тримесечие на 2022 г. делът на сезонно коригирания бюджетен дефицит към БВП при страните от ЕС е както следва: Белгия (-4,0%) България (-3,3%) Чехия (-2,3%)  Дания (+1,2%) Германия (-1,1%) Естония (+1,8 на сто) Ирландия (-0,5%) Испания (- 4,2%) Франция (- 3,9%) Латвия (-3,2%) Литва (+1,9%) Люксембург (+0,6%) Унгария (-3,4%) Малта (-6,6%) Холандия (+2,4%) Австрия (+1,0%) Полша (-0,8%) Португалия (+3,0%) Румъния (-2,1 на сто) Словения (-2,9 на сто) Словакия (-3,4%) Финландия (-0,2%) и Швеция (+2,4%).

За Гърция, Хърватия, Италия и Кипър не са представени данни.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Свързани статии

Галерия

Google разкри колко вода използва за охлаждане на центровете си за данни

Coldplay
+9

Галерии