1 USD
1.83027 BGN
Петрол
Bitcoin
$64,726.2

75 години НАТО: Какъв е бюджетът на организацията и колко внася България като член?

75 години НАТО: Какъв е бюджетът на организацията и колко внася България като член?

Всички съюзници допринасят за финансирането на НАТО, като използват договорена формула за разпределение на разходите

НАТО се финансира от преките и непреки вноски на своите членове. Общите фондове на НАТО се състоят от преки вноски в колективните бюджети и програми, които се равняват на едва 0,3 % от общите разходи за отбрана на съюзниците (около 3,3 млрд. евро за 2023 г.), според официалните данни от уебсайта на организацията.

Снимка: БГНЕС

 

Тези средства дават възможност на НАТО да предоставя способности и да управлява цялата дейност на Организацията и нейните военни командвания. 

Националните (или непреки) вноски са най-големият компонент от финансирането на НАТО и се поемат от отделните страни членки. Те включват силите и способностите, притежавани от всяка страна членка, които могат да бъдат предоставени на НАТО за дейности по възпиране и отбрана и за военни операции. 

С преки вноски се финансират бюджетите, програмите и способностите на НАТО в подкрепа на цели, приоритети и дейности, които обслужват интересите на Алианса като цяло - и не могат да бъдат разумно поети от отделен член - като например операции и мисии на Алианса или системи за въздушна отбрана или командване и контрол в рамките на НАТО. 

Всички съюзници допринасят за финансирането на НАТО, като използват договорена формула за разпределение на разходите, изведена от брутния национален доход на страните членки. Това е принципът на общото финансиране и демонстрира споделянето на тежестта в действие.

НАТО има три основни бюджета с общо финансиране:

  • граждански бюджет (финансиращ щабквартирата на НАТО),
  • военен бюджет (финансиращ командната структура на НАТО),
  • Програма на НАТО за инвестиции в сигурността (финансираща военната инфраструктура и способности).

Програмите и инициативите могат да бъдат и съвместно финансирани, което означава, че участващите държави могат да определят приоритетите и условията за финансиране, докато НАТО осигурява политически надзор. 

Гражданският бюджет

Гражданският бюджет подпомага консултациите и вземането на решения от страна на съюзниците. Той осигурява средства за разходи за персонал, оперативни разходи и капиталови и програмни разходи на Международния щаб в щабквартирата на НАТО в Белгия. Финансира се от бюджетите на националните министерства на външните работи (в повечето държави); изпълнението му се контролира от Бюджетния комитет. Гражданският бюджет за 2023 г. е 370,8 млн. евро. Генералният секретар на НАТО е разпоредител с бюджета на гражданския бюджет.

Военният бюджет

Военният бюджет подкрепя и допринася за укрепване на възпиращата и отбранителната позиция на НАТО и за насърчаване на оперативната съвместимост в Алианса. С него се финансират експлоатацията на избрани съвместно финансирани способности, интегрираната командна структура, операциите и мисиите на Алианса и до известна степен обучението и ученията. Състои се от отделни подбюджети, които се финансират с вноски от националните бюджети за отбрана на съюзниците (в повечето държави) в съответствие с договорените дялове на разходите. Изпълнението му се контролира от Бюджетния комитет. Основните разпоредители с военния бюджет са Върховният съюзен командващ в Европа (SACEUR), Върховният съюзен командващ по трансформацията (SACT) и Генералният директор на Международния военен щаб (DGIMS).

Наред с другото, военният бюджет осигурява средства за интегрираната командна структура, Международния военен щаб, стратегическите командвания на НАТО, Силите за ранно предупреждение и контрол на НАТО (NAEW&C), както и за операциите и мисиите на Алианса. Във всички случаи обаче осигуряването на военен персонал за интегрираната командна структура или за операциите и мисиите остава отговорност, финансирана на национално равнище. Военният бюджет за 2023 г. е в размер на 1,96 млрд. евро.

Колко плаща България като член на НАТО? 

През 2023 г. вноската, определена за България, е 0,3623% от общия бюджет на Алианса. През изминалата година страната ни е платила 1,84% от своя БВП за отбрана. През 2022 г. общият бюджет на НАТО е бил 2,2 млрд. евро. Тогава вноската на България е била 0,3667% от него или 9,53 млн. евро. 

 

 

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Свързани статии

Галерии