1 USD
1.80012 BGN
Петрол
86.66 $/барел
Bitcoin
$23,466.0

12,5 млрд. лева от хазната са отишли за пенсии

БГ Бизнес

Това означава, че разходите за пенсии са били с най-голям дял от бюджета на Държавното обществено осигуряване

От началото на годината до края на октомври разходите за пенсии възлизат на общо 12,5 млрд. лева, съобщиха от Националния осигурителен институт (НОИ). 

Това означава, че разходите за пенсии са били с най-голям дял от бюджета на Държавното обществено осигуряване (ДОО). Към 31 октомври общият размер на отчетените приходи към бюджета на ДОО е 8 млрд. и 156 млн. лева. Сумата представлява 84,3% изпълнение на плана за годината, съобщава БТА. 

Постъпилите приходи са със 718 млн. лева повече в сравнение със същия период на 2021 година.

Общо отчетените разходи възлизат на 14,5 млрд. лева, което е 79,9 на сто от заложените в плана за годината. Разходите са с 1,3 млрд. повече в сравнение със същия период на миналата година. В структурата на общите разходи най-голям дял заемат разходите за пенсии - 12 млрд. и 566 млн. лева, което е 81% изпълнение на плана за годината. Разходите за пенсии за десетте месеца на годината са с 15,1% повече спрямо същия период на 2021 година, отчитат от НОИ.

Ковид добавки

Общо 742,9 млн. са раздадените „ковид добавки“ от по 60 лева за всички пенсионери.

Великденски добавки

За еднократни добавки от 75 лв. на ваксинираните пенсионери са изразходвани 56,9 млн. лева. За изплащане на допълнителни компенсаторни суми за разликата до размера на дохода от пенсии през декември 2021 г. са изразходвани 101,6 млн. лева. За изплащане на т.нар. „великденски добавки“ от 70 лв. на всеки пенсионер са изразходвани 143,3 милиона лева, сочи отчетът на НОИ.

Други разходи от бюджета 

Следващата по значимост и големина група разходи от бюджета на ДОО са за изплащане на парични обезщетения и помощи по Кодекса за социално осигуряване. Към 31 октомври изплатени средства са в размер на 1 млрд. и 721 млн. лева. 

Националният осигурителен институт предоставя всеки месец информация относно касовото изпълнение на бюджетите на социалноосигурителните фондове, администрирани от института по силата на законова делегация.

В края на септември разходите за пенсии бяха с над 1,4 млрд. повече в сравнение със същия период на миналата година.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Свързани статии

Галерия

Google разкри колко вода използва за охлаждане на центровете си за данни

Coldplay
+9

Галерии