Една от големите куриерски фирми у нас отчита 37 млн. лв. печалба за година

Корпоративни истории

Близо 31 млн. лв. ще бъдат разпределени като дивидент на акционерите

 

Куриерската компания Спиди отчита печалба от малко над 37 милиона лева за 2023 г.

От тях 30 921 309 лв. се разпределят за изплащане на дивидент на акционерите. Дивидентът на всяка акция преди облагане е 5,75 лв. Остатъкът от печалбата за 2023 г. ще бъде отнесен като неразпределена печалба, е решило общото събрание на акционерите, съобщава БТА. 

По данни на компанията тя притежава пазарен дял от над 33%. Фирмата е основана през 1998 г. и от създаването си досега се развива до корпоративна структура с над 3000 човека персонал и партньори, и с над 1700 транспортни средства. 

С логистична мрежа от близо 600 офиса и автоматични пощенски станции, покриваща 100% от територията на страната, Спиди обслужва над 1 000 000 клиенти и над 37 500 000 пратки годишно. Дейността на компанията се подпомага от една от най-развитите IT инфраструктури на куриерския пазар в България. 

В партньорство с Geopost – водеща световна мрежа за доставки, Спиди транспортира пратки не само в пределите на България, но и по света. Външният пазар осигурява около 17% от приходите на компанията. През ноември 2012 г. Спиди излиза на Българската фондова борса и се превръща в първата компания с публичен статут в бранша. През април 2021 г. френската компания Геопост става мажоритарен собственик на Спиди.

Бизнес Видео Подкаст