1 USD
1.83027 BGN
Петрол
Bitcoin
$64,726.2

Почти половината домакинства у нас имат депозит - средно по 170 лв.

Финанси

Анализът на КТ "Подкрепа" показва и колко са богатите домакинства в България

Около 49% от домакинствата имат на депозит средно около 170 лв. и общата сума на тези депозити представлява едва 0,9% от спестяванията в левове. Това показва анализ на КТ "Подкрепа", базиран на данни от БНБ. 

Използвайки статистическите данни за населението, а именно – брой пенсионери – около 2.1 млн., включително и около 1 млн. работещи бедни, може да се направи обосновано предположение, че голяма част от тези хора са под линията на бедност, казват експертите. Те посочват, че особено застрашени са и децата в тези домакинства, които имат нужда от разнообразна и питателна храна, дрехи, образование и здравеопазване.

Около 10% от домакинствата поддържат в депозитните си сметки средно около 1 666 лв. (от 1 000 до 2 500 лв.). Средната сума е под и близо до жизнения минимум за издръжка на един човек на месец, а не за домакинство. 

Двете групи представляват около 60% от домакинствата и съвпадат с данните, че 2/3 от тях са под прага на жизнен минимум, т.е. доходите на домакинствата, съответно стандартът на живот на преобладаващата част от населението на България е незавидно. 

В анализа се посочва още, че КТ „Подкрепа“ настоява да се гарантира достоен живот на най-засегнатите групи, като се преразгледат методологиите за определяне на минималната работна заплата, линията на бедност, политиката по социално подпомагане и достъпността до здравеопазване и образование.

7% от домакинствата имат спестявания от 2 500 до 5 000 лв., със среден размер около 3 600 лв. Част от тези домакинства са изложени на риск да преминат в по-ниска социална група, предвид постоянно растящите цени на основни стоки и услуги.

Около 20% от домакинствата имат депозити от 5 хил. до 100 хил. лв., които могат да попаднат в обхвата на средната класа, която може да си позволи да поддържа нормален стандарт на живот, като тези с депозити над 50 хил. лв. – могат да планират и осъществяват инвестиции, и да си позволяват по-луксозни стоки, почивки и услуги. 

Богатите домакинства в България са 0,8% и те държат в банките от 100 хил. до 1 млн. лева., а най-богатите, тези с над 1 млн. лева са едва 0,01% от всички домакинства.

В заключение експертите посочват – от статистиката на БНБ, както и от данните за работещите бедни, нивото на пенсиите, безработицата, особено младежката такава, не се забелязва подобряване на благосъстоянието на хората в страната и демографските показатели продължават да се влошават.

КТ „Подкрепа“ настоява да се регламентира законово адекватен праг на жизнен минимум и праг на бедност, спрямо който да се формират ефективни политики за борба срещу бедността и социалните неравенства и изключване, чрез програмите за социално подпомагане, гарантиране на достойно минимално заплащане на труда, демографски политики, както и данъчна политика с необлагаем минимум равен на жизнения минимум при облагане на доходите на лицето и домакинството.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Свързани статии

Галерии